Search
Close this search box.

Tužilački savjet: Suzdržati se od izjava koje se mogu shvatiti kao prijetnja tužiocima

Gradski.me

Foto: Gradski.me

Tužilački savjet poziva sve javne aktere da se suzdrže od izjava koje mogu da se shvate kao prijetnja odmazdom državnim tužiocima i rukovodiocima državnih tužilaštava, zbog radnji i odluka koje su donijeli, a što je posebno primjetno u odnosu na postupanje Specijalnog državnog tužilaštva.

Kako navode u saopštenju, od visokih javnih funkcionera i političara očekuju odgovornost i uzdržavanje od javnih istupa kojima se državni tužioci pozivaju da u konkretnim predmetima donesu ili ne donesu određenu odluku.

„Pozivanje na tužilacko postupanje u određenom pravcu, zalaženje u nadležnosti Državnog tužilaštva, kao i preuzimanje zasluga za ostvarene rezultate, po svojoj prirodi ugrožavaju Ustavom i zakonom proklamovanu nepristrasnost i nezavisnost Državnog tužilaštva i urušavaju integritet državnih tužilaca i Državnog tužilaštva. Tužilački savjet od predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti, kao i svih javnih funkcionera, očekuje da svojim izjavama ne dovode javnost u zabludu da su uticali i da uopšte mogu da utiču na donošenje neke tužilačke odluke ili preduzimanje bilo koje radnje tužilaštva“, navodi se u saopštenju Tužilačkog savjeta (TS).

Oni pozivaju sve društvene činioce na poštovanje pretpostavke nevinosti, kao i na suzdržavanje od zahtjeva za privilegovanim položajem osumnjičenih, u bilo kom predmetu. Ukazuju da je pravo tužioca da predlaže određivanje pritvora, a da o tom predlogu odlučuje sud, na čiju odluku se može uložiti žalba.

Kako navode, Tužilački savjet očekuje od rukovodilaca državnih tužilaštava da obezbijede efikasno postupanje u pritvorskim predmetima, a od državnih tužilaca da sa najvećim stepenom pažnje, samo izuzetno i u skladu sa Ustavom i zakonom i standardima Evropskog suda za ljudska prava, predlažu određivanje pritvora.

„Tužilački savjet očekuje od rukovodilaca državnih tužilaštava da obezbijede odgovarajuće, blagovremeno informisanje javnosti o radnjama koje preduzimaju, uz obrazloženje donijetih odluka, naročito u slučajevima od posebnog interesovanja javnosti. Tužilački savjet ohrabruje državne tužioce da uprkos različitim porukama koje se iznose u javnosti, nastave da odluke u predmetima donose nezavisno i efikasno, po principu zakonitosti i jednakosti i da postupanjem isključivo na taj načiin, unapređuju rezultate u gonjenju učinilaca krivičnih djela, naročito u oblasti korupcije i organizovanog kriminala“, dodaju u saopštenju. 

Poručuju da svim institucijama ukazuju na obavezu da stvore uslove za suđenje u razumnom roku, naročito u predmetima po optužnicama Specijalnog državnog tužilaštva.

„U konačnom, očekujemo da respektabilan odnos međunarodnih organizacija prema Državnom tužilaštvu bude osnov za dalje jačanje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije“, zaključili su iz TS-a.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments

Najnovije

Povezani članci