Tužilac Jovanović osuđen na pet mjeseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja

Sudija podgoričkog Višeg suda Vesna Kovačević osudila je tužioca iz Kotora Srđu Jovanovića na pet mjeseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. Radi se o optužbama za sačinjavanje nezakonitih službenih zabilješki o saslušanju.
Foto: Pixabay

Optužbi su oslobođeni Mensur Uke i Hakan Arikan. Oni su bili osumnjičeni za krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem pomaganja iz člana 416 stav 1 u vezi člana 25 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Sud se u obrazloženju presude pozvao na iskaz svjedoka ali i na iskaz optuženog.

Podsjećamo, prema navodima Specijalnog državnog tužilaštvam „okrivljeni Srđa Jovanović, kao javni funkcioner državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja pribavio korist Dušku Pavićeviću.

„A Mensur Uka i Hakan Arikan umišljajno pomogli okrivljenom Srđi Jovanoviću u izvršenju krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, na način što je postupajući suprotno odredbi člana 16 Zakonika o krivičnom postupku kojom je propisano da je državni tužilac dužan da istinito i potpuno utvrdi činjenice koje su od važnosti za donošenje zakonite i pravične odluke, okrivljeni Srđa Jovanović u predmetu Kt.br.371/20 dana 08.02.2022. godine, u svojstvu osumnjičenog saslušao okrivljenog Hakana Arikana, a zatim ga je istog dana u predmetu Kt.br.366/20, saslušao u svojstvu oštećenog, pri čemu je prilikom oba saslušanja prisustvovao prevodilac okrivljeni Mensur Uka, kada je okrivljeni Hakan Arikan, između ostalog, na oba zapisnika, naveo „Tada me je Duško uhvatio za glavu, u predjelu ušiju, tresao ga i udarao nekoliko puta“, navodi su iz optužnog predloga.

Dalje SDT dodaje da je nakon toga, dana 11.02.2022. godine, Srđa Jovanović „u namjeri da pribavi korist Dušku Pavićeviću i da ne preduzme krivično gonjenje protiv njega napravio nove službene isprave zapisnik o saslušanju osumnjičenog i zapisnik o saslušanju svjedoka, u koje je unio neistinite podatke.

U njima je, kako tvdi SDT, Jovanović naveo da je da je Hakan Arikan saslušan na zapisniku Kt.br.371/20 dana 08.02.2022. godine kao osumnjičeni i da je saslušan na zapisniku Kt.br.366/20 dana 08.02.2022. godine kao svjedok oštećeni i da je naveo:

„Što se tiče medicinske dokumentacije, koju sam tada izvadio i priložio u spise predmeta, mogu da kažem da sam to učinio na zahtjev i insistiranje pripadnika UP OB Tivat, pri čemu su tada, predmetnim medicinskim izvještajima, konstatovane određene ogrebotine na mom tijelu i povreda bubne opne, međutim, želio bih da naglasim da sam ja sve to imao i ranije, a s obzirom da se profesionalno bavim podvodnim ribolovom, pa su još ranije nastale kako te ogrebotine, tako i povreda bubne opne“.

„A zatim su takve službene isprave sa neistinitom sadržinom, svojim potpisima ovjerili  Hakan Arikan dana 11.02.2022. godine i okrivljeni Mensur Uka na 14.02.2022. godine, nakon čega je okrivljeni Srđa Jovanović dana 14.02.2022. godine uništio službene isprave: zapisnik o saslušanju osumnjičenog Kt.br.371/20 od 08.02.2022. godine i zapisnik o saslušanju svjedoka oštećenog Kt.br.366/20 od 08.02.2022. godine, dok su mu službene isprave sa neistinitom sadržinom poslužile da ne odredi medicinsko vještačenje povreda koje je zadobio okrivljeni Hakan Arikan i da donese rješenje o odbacivanju krivične prijave protiv Duška Pavićevića zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz člana 151 Krivičnog zakonika Crne Gore i time mu pribavi korist ne vođenjem krivičnog postupka protiv njega“, navodi se u pomenutom tužilačkom dokumentu.

SDT je tvrdio da je time, a sud presudio, Srđa Jovanović izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments