Izvor: gradski.me

Foto: Gradski.me

Preduzeće Morsko dobro je na tenderu za remont trajekta “30. avgust”, kao najpovoljniju proglasilo ponudu hrvatske firme Brodoremont Punat iz Punta na ostrvu Krk.

Ponuda hrvatske firme, koja je bila glavni brodoremonter i bivšem privatnom operateru trajektne linije u Boki, kompaniji Pomorski saobraćaj, bila je jedina na ponovljenom tenderu za remont broda “30. avgust”, a koji je Morsko dobro objavilo 27. februara, prenose Vijesti.

Tender je bio procijenjene vrijednosti pola miliona EUR, od čega se 413,22 hiljade EUR odnosilo na vrijednost tražene javne nabavke, a 86,78 hiljada EUR je porez na dodatu vrijednost (PDV).

Ponuda firme Brodoremont Punat je neznatno niža od toga, jer iznosi 412,89 hiljada EUR, bez PDV-a, što znači da je u ukupnom iznosu od procijenjenih pola miliona, ona niža za tek oko 430 EUR.

Ova hrvatska firma je posao dobila zahvaljujući činjenici što je u međuvremenu uspjela da nabavi i pusti u pogon novo tehničko sredstvo, travel lift, koje će joj omogućiti da iz mora, radi dokovanja i radova na povodnom dijelu trupa broda, podigne trajekt veličine i dimenzija “30. avgusta”.

To je dovoljno da se u Puntu dokuje i brod veličine “30. avgusta”, jer ova hrvatska firma to ne bi mogla učiniti ni na jednom od dva navoza kojima je do sada raspolagala, a na kojim je iz mora mogla izvući brodove dužine do maksimalno 50 metara.

Ugovor sa izabranim ponuđačem Morsko dobro još nije potpisalo, što je preduslov da se “30. avgust”, uputi na remont u Hrvatsku.

Trajekt se već više od pola godine nalazi u raspremi, vezan u Lipcima, jer mu je 21. oktobra prošle godine isteklo važenje privremenih sertifikata o tehničkoj ispravnosti za plovidbu.

Remont bi trebalo da potraje najviše 120 dana od dana potpisivanja ugovora, što znači da bi se ovaj trajekt trebalo vratiti u Boku i ponovno uključiti u redovnu eksploataciju na liniji Lepetane-Kamenari tek pred početak špica ljetnje turističke sezone u junu.

Trajekt će se iz Hrvatske vratiti drugačijeg izgleda u odnosu na aktuelni jer je, pored ostaloga, specifikacijom remontnih radova traženo da se sa njega uklone pramčani i krmeni tornjevi sa jarbolima i svjetlosnom signalizacijom, skinu postojeće, te naprave i ugrade nove pramačne i krmene rampe za ukrcaj vozila na trajekt, izrade novi zaštitni bokseva za hidrauliku tih rampi, te zamijeni dotrajala bokoštitnica u ukupnoj dužini od 80 metara na oba boka broda.

Planirano je i da se ugrade novi nosači i postave novi gumeni bokoštitnici na pramcu i krmi trajekta, kako bi se na taj način olakšalo njegovo pristajanje i zadržavanje uz obalu tokom ukrcaja i iskrcaja vozila u Lepetanima i Kamenarima.

Izvor: PA

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta