Foto: Gradski.me

Socijalni radnik je spona između sistema socijalne zaštite i najugroženijih kategorija društva, kazala je za Gradsku RTV Ivana Tiodorović, socijalna radnica u JU „Kakaricka gora“, povodom Međunarodnog dana socijalnog rada. Zabrinjava, kaže, povećan broj prijema zavisnika u JU „Kakaricka gora“.

Empatija, profesionalna etika i socijalne vještine su temelj uspješnosti socijalnog radnika, kaže Tiodorović.

„A naravno, uz to ide i poštovanje svih zakonskih normi, etike i zakonskih stvari koje su propisane zakonom. Ipak, moram naglasiti da smo svi mi predodređeni da gledamo kako da na najefikasniji način našim korisnicima, u zavisnosti na kom polju radimo, pružimo najbolju moguću zaštitu“, istakla je Tiodorović.

Rehabilitacioni tretman u JU „Kakaricka gora“ odvija se u nekoliko faza, kaže Tiodorović i dodaje da su i porodice štićenika dio procesa rehabilitacije.

„Jer, nažalost, i porodice zavisnika su u terapiji kozavisnika, odnosno u stanju potrebe. Tako, nakon 6 mjeseci u ustanovi, mi pružamo mogućnost porodičnih terapija, gdje porodicama pružamo osnovne informacije vezane za bolest, koje možda nijesu znale do tada i mogućnost da izraze i prevaziđu neke porodične situacije koje su posljedica ponašanja njihovog člana u aktivnoj fazi”, objašnjava Tiodorović.

Socijalni radnik nikada ne smije da otupi na poteškoće drugih ljudi, uprkos svim problemima i nedaćama sa kojima se suočava u svom radu, poručuje Tiodorović.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta