Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

foto: gradski.me

Agencija za sprečavanje korupcije ocijenila je da je Sudski savjet 7. marta prošle godine izabrao Seku Piletić za sutkinju Vrhovnog suda iako nije ispunjavala uslove propisane Zakonom te na osnovu pogrešne primjene Pravila za ocjenjivanje sudija i predsjednika sudova, piše Pobjeda. Kako navode ASK je utvrdila da postoji ugrožavanje javnog interesa koje vodi u korupciju i može uticati na narušavanje integriteta Sudskog savjeta

Dokumenta u koja je Pobjeda imala uvid dokazuju da su članovi Sudskog savjeta, koji su bili u Komisiji za ocjenjivanje rada sudija, napravili niz vrlo čudnih propusta, ali i mijenjali pravila i tumačili ih retroaktivno za ,,posebne“ kandidate. Tako su, navodi Pobjeda, ,,frizirali“ ocjene u slučaju tadašnje sutkinje Apelacionog suda Seke Piletić. Kada se ova odluka dovede u kontekst sa prethodnim nezakonitim prestankom sudske funkcije za čak osam sudija, koju je Sudski savjet donio 3. avgusta prošle godine, na inicijativu tadašnjeg člana, danas specijalnog državnog tužioca Vladimira Novovića – neminovno se nameće zaključak da su pojedini članovi Sudskog savjeta inicirali selektivno ,,čišćenje“ kadrova iz crnogorskog pravosuđa, navodi se u tekstu Pobjede.

Odlukom Sudskog savjeta od 7. marta prošle godine u Vrhovni sud izabrane su dosadašnje sudije Apelacionog suda Milenka Seka Žižić, Nevenka Popović, Seka Piletić, Marijana Pavićević, Katarina Đurđić, a u krovnu sudsku instancu prešle su i dosadašnje sudije Upravnog suda Vojin Lazović i Snežana Vukčević.

Osam mjeseci kasnije, na adresu Agencije za sprečavanje korupcije stigla je obimna prijava u kojoj su se precizno navodile manjkavosti odluke Sudskog savjeta, prvenstveno u slučaju izbora Seke Piletić. Uprkos brojnim pokušajima, Pobjeda nije uspjela da iz ASK-a dobije informaciju ko je podnosilac prijave. Prema saznanjima lista, riječ je o klasičnom zviždaču, osobi koja je bila veoma dobro upoznata sa čitavim procesom ocjenjivanja sudija.

Mišljenje ASK-a, kako se navodi u tekstu, ukazuje na brojna ogrješenja Komisije za ocjenjivanje Sudskog savjeta. Analiza pokazuje da je Komisija nepravilno odredila za sutkinju Piletić ocjenu iz oblasti ,,stručno usavršavanje“. Pokazalo se i da je učešće Piletić na istim seminarima tokom 2018. i 2019. dvostruko vrednovano u dva različita kriterijuma – i kao stručno usavršavanje i kao učestvovanje u različitim stručnim aktivnostima, što nije bio slučaj sa drugim kandidatima.

Za članove Sudskog savjeta, koji su odlučivali u Komisiji za ocjenjivanje, najteža je kvalifikacija da su Piletić ocjenjivali retroaktivno, da bi joj ,,poboljšali rejting“.

U kompletnoj analizi Agencija ne dovodi u pitanje kvalifikacije sutkinje Piletić. Naprotiv: ocjenju da su nesporni ,,stručno znanje i radni kvaliteti“, ali ističu da je sporan ,,način vrednovanja svih kriterijuma/podkriterijuma“ koji su bili odlučujući za ukupnu ocjenu.

Zbog čega je sutkinja Seka Piletić bila privilegovana, sada može samo da se nagađa, piše Pobjeda, podsjećajući da je njeno ime bilo u fokusu javnosti dok je, kao izvjestilac Vijeća Apelacionog suda odlučivala o presudi Višeg suda u slučaju pokušaja terorizma 2016. godine.

List navodi i da još jedno mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije ukazuje da se u pravosuđu mnogo toga radilo ,,iza kulisa“, dok su se donosile javne odluke. Tako je, početkom avgusta 2022. godine, Sudski savjet donio odluku o prestanku funkcije za čak dvadeset i dvoje sutkinja i sudija, što ASK ocjenjuje kao protivustavno.

Dva mišljenja Agencije za sprečavanje korupcije bacaju sjenku na rad Sudskog savjeta tokom 2021. i 2022. godine. U oba slučaja ASK upozorava na nezakonitosti, ,,ugorožavanje javnog interesa“, ali i otvara sumnju da je riječ o organizovanoj akciji koja otvara pitanje moguće korupcije u vrhu pravosuđa, piše Pobjeda. Zato valja sačekati da se vidi da li će mišljenja Agencije za sprečavanje korupcije izazvati bilo kakvu zvaničnu reakciju nadležnih, hoće li se preispitivati odluke ili će se na udaru naći vrh Agencije za sprečavanje korupcije, zaključuje se u Pobjedinom tekstu.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta