NAJNOVIJE

Foto: RTCG

Iz Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore (SPUCG) saopšteno je nakon sastanka u Rektoratu povodom Dana studenata 4. aprila, da su tražili od Vlade da se poveća budžet toj instituciji i ispita validnost diploma iz inostranstva.

Iz SPUCG ističu da je potreban dodatni novac za angažovanje nastavnog kadra, renoviranje fakulteta i kupovinu opreme.

Ističu da su prije razgovora sa premijerom Zdravkom Krivokapićem upoznali nadležne sa nedostacima na fakultetima.

Studenti poručuju da je pitanje hiperprodukcije diploma krucijalno već duže vrijeme i bilo je jedna od tema na koju treba obratiti pažnju.

“Hiperprodukcija diploma i rangiranje univerziteta pojava je kojoj se mora stati na put i to tako što će se ispitati validost svih diploma koje su ušle na naše tržište sa ustanova visokog obrazovanja iz inostranstva, prvenstveno iz regiona. Smatramo da je neophodno utvrditi jasne kriterijume na osnovu kojih će se vršiti monitoring „uvezenih“ diploma u narednom periodu”, navode oni.

Studentski parlament je istakao da je u zvaničnom obraćanju u svom dopisu za organizaciju sastanka povodom Dana studenata kandidovao teme o kojima se mora detaljno razgovarati s ciljem iznalaženja modaliteta za njihovo konkretno rješavanje.

Neophodno je, ističu, ulaganje u visoko obrazovanje.

“Budžet Univerziteta treba da pruži mogućnost za ulaganje u infrastukturu, povećanje nastavnog kadra, prevashodno veći broj saradničkih mjesta kako bi se osigurao kvalitet nastave. S obzirom na to da je studiranje na UCG besplatno za studente prva dva nivoa studija i dauniverzitetske jedinice više nemaju prihoda zbog ukidanja samofinansirajućih studenata, smatramo da budžet treba da bude veći u odnosu na prethodnu godinu”, navode.

Svjesni su, kažu, društvene i ekonomske situacije u državi, ali visoko obrazovanje i studenti kao najveći potencijal svakog društva treba da imaju sve neophodne uslove za sticanje znanja i uslove koje imaju njihovi kolege u razvijenim državama.

“Rekonstrukcija zgrada tehničkih fakulteta u Podgorici i fakulteta društvenih nauka u Podgorici, fakulteta sa sjedištem u Nikšiću, te završetak radova na novoj zgradi u kojoj će biti umjetnički fakulteti na Cetinju od ključnog su značaja za unapređenje uslova u objektima u kojima se odvija nastava”, ističu iz Studentskog parlamenta.

Navode da je jedno od postavljenih pitanja osnivanje studentskog servisa.

“Istaknuto je da ovo pitanje smatramo jednim od instituta koji je u što kraćem roku potrebno implementirati u našoj državi, kako bi se došlo do povećanja zaposlenosti studenata tokom studija i uvođenja studentskog rada u legalne tokove i zakonske okvire. Servisi podrške studentima koji će pomoći njihov izlazak na tržište rada i zapošljavanje tokom studija, trebalo bi da budu ustanovljeni, te da se razvijaju u narednom periodu, po ugledu na zemlje sa razvijenim sistemom visokog obrazovanja”, kažu studenti.

Kako spriječiti odliv mladih doktora

SPUCG je saoštio da je jedno od pitanja bilo kako spriječiti odliv mladih ljekara iz Crne Gore i da li država ima jasnu viziju i konkretne poteze kako bi spriječila odliv naših svršenih studenata medicine koji žele da daju doprinos zdravstvenom sistemu svoje države.

“Nažalost, ranije je izostala suštinska podrška institucija koje se bave studentima i mladima u državi. Ta saradnja, praktično, bila je formalna, odnosno bez suštinske povezanosti na brojnim aktuelnim problemima i pitanjima, zbog čega su se isti nagomilali u proteklom periodu. Brojni problemi su se gurali pod tepih, a smatramo da se na taj način samo kupovao socijalni mir”, kažu iz SPUCG.

Izvor: Dan

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta