Foto: Pg biro

Mještani Dahne i Dajbaba dobili su sportsko-rekreativnu zonu, a gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković danas je sa saradnicama obišao završene radove na ovom projektu.

Riječ je o vrijednoj investiciji koja je realizovana kroz donaciju kompanije “Bemax”, a na zahtjev građana koji žive u neposrednoj blizini lokacije koja je godinama služila za odlaganje građevinskog otpada.

Urađen je projekat na bazi kojeg je formirana nova sportsko-rekreativna zona na skoro 9.000 m2 od kojih će 7.000 m2 biti zelena površina.

“Danas smo konstatovali da bi trebalo nastaviti sa oplemenjavanjem ovog prostora novim sadržajima, u prvom redu hidrosistemom koji u ovom trenutku ne postoji, i za koji će kolege iz Zelenila uraditi projekat, iskopati bunar ako je tehnički moguće i razvesti vodu. Na taj način dodatno ćemo ozeleniti ovu površinu i dobiti još jedan broj sadnica, a samim tim upotpuniti, vjerujem, lijep utisak koji će ljudi nositi odavde”, naglasio je Vuković i izrazio zahvalnost mještanim Dahne i Dajbaba, kao i kompaniji “Bemax”, koja je po ko zna koji put pokazala društvenu odgovornost.

Mještatnin Danilo Rakočević, kazao je da su zadovoljni realizacijom ovog veoma važnog i vrijednog projekta za građane ne samo tog naselja, nego i svih drugih djelova grada koji gravitiraju ovom području i zahvali gradonačelniku, gradskoj upravi, privrednim društvima glavnog grada i kompaniji “Bemax” na efikasnom i kvalitetno odrađenom poslu.

On je podsjetio da je gradska uprava pozitivno reagovala na inicijativu građana ovog naselja, a kao rezultat toga mi danas imamo jednu od najljepših i najsavremenijih sportsko-rekretivnh zona u Podgorici, koja je namijenjena svim uzrastima i svim generacijama.

Jovana Vuksanović predstavnica kompanije “Bemax” kazala je da je u okviru radova na ovoj sportsko-rekreativnoj zoni izgrađen teren za basket, futsal i rukomet, kao i dječje igralište.

“Kompanija Bemax je izvodila radove na izgradji nove sportsko-rekreativne zone u okviru projekta Mikro020. Radovi su izvođeni na osnovu idejnog rješenja firme ‘Arhient’ iz Podgorice. Osim sportskog sadržaja, izgrađene su i pješačke staze u dužini od 260 m, širine dva metra, zatim zona za naše najmlađe sa spravama za djecu, kao i zona za roštiljanje. U okviru ove zone, postavili smo kante za otpatke i klupe, to jest urbani mobilijar. Radovi su donacija kompanije “Bemax” u vrijednosti oko 100.000 eura”, istakla je Vuksanović i zaključila da je ovo još jedna donacija ove kompanije , te da će i u narednom periodu nastaviti da kvalitetno i odgovorno doprinose uređenju glavnog grada.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta