Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Foto: psihijatrijakotor.com

Foto: psihijatrijakotor.com

Zdravstvena ustanova Specijalna bolnica za psihijatriju “Dobrota” danas obilježava 70 godina postojanja.

Direktor bolnice Aleksandar Mačič rekao je da je ta ustanova od osnivanja, više puta je mijenjala status i naziv, ali da je njena uloga ostala ista – da kao stacionarna ustanova zbrinjava, liječi i unaprjeđuje i rehabilituje zdravlje mentalno oboljelih osoba.

Mačić je rekao da su sastavni dio bolnice odjeljenja za akutne psihoze, produženo liječenje, liječenje bolesti zavisnosti, zatim Odjeljenje za forenzičko-sudsku psihijatriju i Otvoreno odjeljenje za akutne psihoze i EEG odsjek.

On je objasnio da u ambulante i službe bolnice spadaju Služba urgentne medicinske pomoći, Služba za dječju i adolescentnu psihijatriju, Psihološka služba, Služba za okupacionu i radnu terapiju, Služba za socijalni rad, Služba zajedničkih poslova i Centar za promociju nauke i razvoj projekata.

Mačić je rekao da je u bolnici zaposleno 197 radnike, što je za ustanove tog tipa nedovoljno prema svjetskim standardima.

On je istakao da broj prijema u Specijalnoj bolnici za psihijatriju “Dobrota” konstantno raste deset do 15 odsto godišnje i da je u uslovima koje karakterišu stalni pritisak i tehnička oskudica dosta teško raditi.

“Radi se o jedinoj bolnici u zemlji koja se bavi ovom problematikom, odnosno najtežim psihijatrijskim poremećajima”, rekao je Mačić.

Prema njegovim riječima, bolnica ima 233 kreveta, a kapaciteti su, najčešće, popunjeni.

Mačić je kazao da bez ove bolnice ne bi mogao funkcionisati cjelokupni zdravstveni sistem u zemlji.

“Zato je ne bi trebalo “uzimati zdravo za gotovo” i njeno funkcionisanje ne bi smjelo da bude “na margini”. Resorna ministarstva i fondovi trebalo bi da ulože više pažnje, energije i finansijskih sredstava za bolje funkcionisanje bolnice.
Do sada to nije bio slučaj”, istakao je Mačić.

On je naveo da se radi se o kompleksu koji čine stari objekti i da će se, ukoliko se za njihovu rekonstrukciju ne izdvoje određena sredstva, dovesti u pitanje funkcionisanje bolnice “Dobrota”.

Mačić se zahvalio svim zaposlenima i nekadašnjim radnicima bolnice koji su svojim entuzijazmom doprinijeli funkcionisanju rada ustanove, jer bez dodatnih napora koji su uložili i ulažu, naš bolnički sistem ne bi funkcionisao.

“Zahvalnost dugujemo i svima koji su donacijama pomogli i još uvijek pomažu da bolnica funkcioniše i koji ne zaboravljaju najranjivije kategorije društva”, rekao je Mačić.

On je poručio da su i pored poteškoća koje značajno otežavaju proces rada, vrata bolnice otvorena i za sve one koji žele savjet, razgovor i pomoć koja se odnosi na mentalno zdravlje.

“Specijalna bolnica za psihijatriju jedan je od glavnih stubova zaštite javnog zdravlja i tome bi, još jednom ističem, trebalo posvetiti dužnu pažnju”, zaključio je Mačić.

Izvor: Mina

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta