gradski.me

Ministar zdravlja Vojislav Šimun smijenio je danas direktora „Montefarma“ Gorana Marinovića, saznaju „Vijesti“.

Za vršioca dužnosti direktora te javne apotekarske ustanove imenovan je Aleksandar Bogavac.

Marinoviću je 14. marta od Ministarstva zdravlja zahtjev za izjašnjenje povodom, kako je saopšteno, brojnih nepravilnosti koje je utvrdila Komisija za kontrolu kvaliteta rada zdravstvenih ustanova. Ministar zdravlja Vojislav Šimun ostavio je rok od sedam dana za izjašnjenje, a Marinović je saopštio da, prema Statutu, može odgovoriti samo u roku od 30 dana.

Komisija za kontrolu rada zdravstvenih ustanova ministra je obavijestila da je Marinović postupao suprotno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o radu, Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada, ali i da nije poštovao Statut i Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta.

Ministarstvo zdravlja problematizovalo je više ugovora o zakupu, ugovora o ustupanju i potraživanju (cesiji), ugovora o dodjeli pozajmice, te ugovora o instaliranju led displeja, ali i o obavljanju konsultantskih usluga koje je Marinović potpisao.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta