Foto: Služba zaštite i spašavanja Bijelo Polje

Sa prvim lijepim danima bjelopoljska Služba zaštite i spasavanja suočava se sa velikim brojem požara na čitavom području opštine. Posljedice takvog nemara i nepažnje često su nesagledive, saopštio je komandir Službe zaštite i spasavanja Edin Kolić.

“Prije dva dana imali smo nekoliko požara. Na lokaciji Grančarevo u gašernju požara učestvovala su tri vatrogasaca sa jednim vatrogasnim vozilom, a drugi požar u mjestu Sela gasilo je jedno specijalno vatrogasno vozilo i tri vatrogasaca. Protiv N.N. lica bjelopoljskom Odjeljenju bezbjednosti podnešena je krivična prijava zbog izazivanja opasnosti i paljenja vatre na otvorenom”, kazao je Kolić.

Ističe da u februaru skoro da nije bilo dana da vatrogasci nijesu intervenisali na terenu, gaseći i po nekoliko požara na više lokacija.

“Za period januar-februar bila je ukupno 81 intervencija, od čega je u februaru bilo 47 i to 32 intervencije na šumskim požarima.U martu smo dosad imali osam šumskih požara i svi oni su izazvani ljudskim nemarom, nakon čišćenja, krčenja i odlaganja otpadi jer ljudi često ne uspiju da kontrolišu vatru koja se potpomognuta vjetrom brzo proširi, zahvati veliku površinu a nerijetko ugrozi i stambene objekte. To su intervencije koje su veoma zahtjevne, a poslednjih dana ih je bilo zaista dosta”, ističe Kolić i naglašava da se požari dešvaju uglavnom u popodonevnim ili večernjim satima što iziskuje dodatnu pripravnost pripadnika Službe zaštite i spasavanja, te da se četo radi i o nepristupačnom terenu.

Kolić dodaje da je šteta prouzrokovana tim požarima često velika,ali je,kaže, najbitnije da nema ljudskih žrtava.

“Uvijek kažemo da je najbitnije da nema ljudskih žrtava i računamo da je uspješna intervencija kad nisu ugroženi ljudski životi. Ali, ipak ostaju velike posledice i po prirodu i po životnu sredinu, za koju smo svi zaduženi i svi treba da djelujemo i da je čuvamo”, poručio je Kolić.

Naredbom o zabrani loženja vatre na otvorenom, koja je u pripremi, obuhvaćeni su parkovi, putni pojasevi i mjesta gdje se suši trava, lišće i drugi lako zapaljivi predmeti i materije.

“Takođe, zabranjuje se loženje vatre i odlaganja predmeta koji mogu prouzrokovati požar u šumi i na šumskom zemljištu”, kaže Kolić dodajući da će protiv nesavjesnih počinilaca požara nakon operativnih radnji nadležnih organa shodno zakonnskoj regulativi biti podnošene prekršajne ili krivične prijave.

Zabrana na snazi od 15. aprila do 15. oktobra

Sekretar Opštinskog tima za zaštitu i spasavanje Marko Maslovarić kaže da su oni spremni da blagovremeno reaguje u svakoj vanrednoj situaciji.

“Ono što je jako bitno da se istakne jeste to da su ovo redovne okolnosti i uvijek očekivani događaji. Svake godine postoji naredba koju predsjednik Opštine donese i koja se odnosi na zabranu loženja vatre na otvorenom. Odluka važi za požarnu sezonu, a to je od 15. aprila do 15. oktobra. Ove godine nijesmo imali puno snijega, klima se mijenja i to uslovljava da budemo više spremniji i pripravniji za sve ono što nose okolnosti”, kazao je Maslovarić.

Izvor: Dan

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta