Search
Close this search box.

IZVJEŠTAJ O RADU OMBUDSMANA JEDNA OD TAČAKA

Bjeković: Problemi govor mržnje, tortura, prebukiranost u UIKS-u….

Poslanici su nastavli rad, a na dnevnom redu je godišnji izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2023. godinu i Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2023. godinu. 
Foto: Screenshot/Youtube

Ombudsman Siniša Bjeković rekao je da je nedopustivo ćutanje administracije, navodeći da su dobili potvrde da državni organi vrlo često ne odgovaraju na molbe i zahtjeve građana. Kazao je da je takvo stanje neodrživo, i da je potreban proaktivniji odnos naših državnih organa. 

Ombudsman je posebno upozorio na nedostatak procjene uticaja na životnu sredinu kada su u pitanju veliki projekti. 

„Transparentnost treba da je prioritet za sve“, rekao je Bjeković. 

Upozorio je da se mora više uraditi na planu zaštite prava djeteta, a kada su u pitanju obrazovne ustanove, treba više uraditi po pitanju bolje organizacije prevoza đaka. 

Bjeković je rekao da brine trend da govor mržnje postaje sve više priustan kod najmlađih u Crnoj Gori. 

„Na kraju krajeva, moramo da znamo možemo li da se borimo protiv toga, a ako ne, da znamo zašto ne možemo“, kazao je Bjeković. 

Naveo je da još ima slučajeva torture i zloupotrebe policijskih ovlašćenja, a da je stalni problem prebukiranost u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. 

On je posebno upozoroio da je govor mržnje prisutan u medijima i na društvenim mrežama, te da ne čudi da su tome izloženi i naši najmlađi. 

„Treba vidjeti koji su mehanizni da se uspjšeno borimo protiv toga“, kazao je Bjeković.  

On je rekao da se na putu ka EU mora uraditi više, a posebno po pitanju jačanja institucionalnih kapaciteta. 

Četvrtog dana Šeste sjednice Prvog redovnog zasijedanja u 2024. godini poslanici su završili raspravu o Izvještaju Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje sa kontrolnog saslušanja na temu: „Status pripreme Prostornog plana Crne Gore i zakonske regulative u ovoj oblasti“; Predlogu zakona o popisu poljoprivrede za 2024. godinu i Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Crne Gore i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburg o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprječavanju poreske evazije i izbjegavanja.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments