NAJNOVIJE

Foto: Facebook

Institucija zaštitnika ljudskih prava utvrdila je da su povrijeđena prava i najbolji interes djece kada su djeca u OŠ “Boško Strugar” u Ulcinju povodom Dana zastave Albanije crtala zastavu te države i rukama simulirala dvoglavog orla, što je objavljeno na društvenim mrežama, a učiteljica zbog toga nije sankcionisana, piše Dan.

Ombudsman je utvrdio da je to neujednačena praksa, jer je učiteljica iz škole u Baru dobila otkaz kada je pozvala djecu na moleban u hram i prethodno objavila fotografije djece sa nacrtanim štrumpfovima na pozadini gdje je bila trobojka, podsjeća list.

Zamjenica ombudsmana Snežana Mijušković u mišljenju navodi da je nesporno da djeca imaju prava da uče o svom narodu, simbolima, a učenje o simbolima Crne Gore, države u kojoj žive, obavezan je dio nastavnog plana i programa.

“Podsjećamo da je u jednom sličnom postupku protiv učiteljice koja je objavila fotografiju djece na društvenoj mreži, obrazovno-vaspitna ustanova u kojoj je zaposlena preduzela radnje i mjere shodno zakonskim propisima. Naime, djeca su crtala štrumpfove na zastavi sa tri boje (kakve je nekada imala Republika Crna Gora), sačinila i objavila njihovu zajedničku fotografiju u društvenim medijima, što je za posljedicu imalo pokretanje postupka protiv učiteljice”, navodi.

Kako je dodala, u oba slučaja, koja su svakako slična, objavljena je fotografija djece na društvenim medijima, povezana sa simbolima koji nijesu zvanični državni, koja je izazvala reakciju šire javnosti.

“Međutim, postupanje organa je u potpunosti različito. U konkretnom slučaju, osim što škola nije preduzela ništa, izostala je i reakcija nadležnog ministarstva, iako shodno zakonu, nadzor nad sprovođenjem odredaba istog vrši ministarstvo. Ovakvo (ne)postupanje ni je u skladu sa načelom jednakosti svih pred zakonom”, navodi se u mišljenju.

Izvor: Dan

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta