Šćekić: Za počinice krivičnih djela prema maloljetnicima kaznena politika mora biti strožija

Potpredsjednik Vlade i predsjednik Savjeta za prava djeteta gospodin Dragoslav Šćekić sazvao je tematsku sjednicu Savjeta za prava djeteta kako bi se analiziralo stanje i razmotrili predloge mjera u cilju zaštite djece od počinilaca krivičnih djela prema maloljetnicima.
Foto: Vlada Crne Gore

Na poziv predsjednika Savjeta sjednici su prisustvovali: VD predsjednica Vrhovnog suda Vesna Vukčević, vrhovni državni tužilac Milorad Marković, VD direktor Uprave policije Aleksandar Radović, sa saradnicima, Maja Knežević Osnovno državno tužilaštvo, kao i Bojan Jušković iz oblasti bezbjednosti sajber nasilja nad maloljetnim licima.

Šćekić je istakao da su djeca svakodnevno izložena raznim oblicima nasilja i to najčešće: online nasilju, nasilju u porodici, tjelesnom nasilju, seksualnom iskorišćavanju i zlostavljanju i vršnjačkom nasilju.

„Djeca kao svjedoci ili žrtve u krivičnim postupcima uvijek su osjetljiva tema i u tim slučajevima treba postupati veoma oprezno uz saradnju socijalnih službi i pravosuđa. Posljednji slučaj odnosno presuda za krivično djelo silovanje prema maloljetnom licu uzrujala je javnost i izazvala zabrinutost u pogledu kaznene politike. Uvažavajući nezavisnost pravosuđa i poštujući Ustav Crne Gore kao otac i kao neko ko je dugo godina u politici izražavam visoki stepen zabrinutosti. Današnja sjednica sazvana je sa predstavnicima iz pravosuđa kako bi zajednički sagledali stanje u ovoj visoko važnoj oblasti, analizirali uporedna zakonska rješenja i usaglašenost propisa sa Evropskom unijom, kao i koje su to preventivne mjere koje može preduzeti iz okvira svojih nadležnosti u cilju zaštite djece. Samo zajedničkim djelom možemo suzbiti da nam djeca budu žrtve.”, istakao je Šćekić.

Vesna Vučković, v.d. predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore je istakla da je Vrhovni sud Crne Gore podstaknut interesovanjem javnosti za bezbjednost i zaštitu djece i maloljetnika.

„Smatram da je neophodno razmotriti pitanje pooštravanja kazne za krivična djela izvršena na štetu maloljetnog lica. Istovremeno pozivam sudove da sa pojačanom pažnjom cijene otežavajuće i olakšavajuće okolnosti prilikom odmjeravanja kazne, kao i da se kod krivičnih djela protiv polnih sloboda, lice ,,iz kruga povjerenja” žrtve, cijeni kao otežavajuća okolnost. Vrhovni sud Crne Gore će organizovati sastanak predsjednika Krivičnog odjeljenja Vrhovnog suda sa predsjednicima krivičnih odjeljenja svih sudova u cilju razmatranja kaznene politike, što je razmotreno i na sastanku sa predsjednicima sudova.“, kazala je Vukčević.

VDT Milorad Marković je dao punu podršku radu Savjeta za prava djeteta i pohvalio inicijativu i prepoznatljivost ove jako bitne teme koja potresa društvo, kao što je i bio slučaj prethodnih dana.

„Određena zakonska rješenja se moraju analizirati, a sve u cilju pooštravanja kaznene politike. Vjerujem da ce Savjet donijeti konkretne zaključke i pratiti njihovu realizaciju kroz insitucije.“, kazao je Marković.

Aleksandar Radović, vd direktora Uprave policije je kazao da je potrebno uložiti maksimalan napor za zaštitu prava djeteta, a posebno kada je dijete žrtva krivičnog djela.

„Trebamo biti svesni da je sektor bezbjednosti samo jedan stepenik u rješavanju ovih problema, te da je neophodno apostrofirati značaj koji ima porodica, zajednica i škola“, istakao je Radović.

Ministar unutrašnjih poslova je istakao da Uprava policije ulaže sve napore kako bi se svaki prijavljeni slučaj procesuirao na način koji to zakoni propisiju i da sa velikom pažnjom pristupaju slučajevima koji se tiču nasilja.

Predstavnica UNICEF-a Nela Krnjić je istakla da je zaštita svakog djeteta od nasilja, zlostavljanja i ekspolaotacije je srž UNICEF-ovog mandata, kako globalno, tako i u Crnoj Gori. Stoga,

„UNICEF pozdravlja odluku Savjeta za prava djeteta da organizuje posebnu sjednicu na ovu temu. UNICEF će nastaviti da pruža podršku nadležnim organima Crne Gore u domenu jačanja kapaciteta za pružanje sistemske i multisektoske podrške (u sektorima zdravstava, obrazovanja, socijalne i dječije zaštite, policije i pravosuđa) u cilju efikasne prevencije i zaštite svakog djeteta od nasilja, zlostavljanja i ekspolaotacije“, saopštila je Krnjić.

U tom cilju snaženje usluga prevencije, rane intervencije i zaštite, kao i osnivanje Barnhouse usluge za djecu, žrtve seksualnog zlostavljanja i najtežih oblika nasilja i ekspoloatacije treba da budu prioritet za Crnu Goru, zaključili su iz UNICEF-a.

Osvrt je napravljen i na sajber bezbjednost gdje je Jušković iznio podatke i istakao: „Definitivno neophodnost kohezije kompletnog sistema koji bi stao u odbranu djece/žrtava seksualnog zlostavljanja, prije svega kroz preventivno djelovanje edukacijama kako djece u osnovnim i srednjim školama, tako i svih onih u institucijama sistema koji imaju dodira sa djecom u ovakvim slučajevima i kad je represivno djelovanje apel Upravi policije za formiranje posebnog tima koji bi radio istrage seksualnog zlostavljanja, koji bi djelovao i preventivno, osnaživanje tehničko-tehnološki i kadrovski i predlog za donošenje zakona ili podzakonskog akta koji bi dozvolio policiji objelodanjivanje podataka o seksualnim zlostavljačima djece u određenim slučajevima a isti bi se oslanjao na sami registar pedofila.”

Kristina Mihailović, predstavnik NVO u Savjetu za prava djeteta (Udruženje roditelji) je istakla „Prvi put se desilo da su predstavnici svih institucija koje se bave ovom tematikom imali iste zaključke i ocjene – da se dešavaju propusti u zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja bez potrebe da se bilo ko opravda. Važno je da Savjet za prava djeteta donese zaključke šta je neophodno uraditi i da se posveti njjhovoj primjeni posveti.“

Savjet će se i na narednim sjednicama baviti ovom značajnom temom i pratiti realizaciju svih zaključaka donesenim na prethodnim sjednicama. Predsjednik Savjeta je zaključio da očekuje odgovornu i posvećenu međuinstitucionalnu sardnju u oblasti zaštite prava djece.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments