Šaranović predložio Šćepanovića za v.d. direktora policije

Foto: MUP

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović saopštio je da je odlučio da za v.d. direktora Uprave policije Vladi Crne Gore predloži policijskog službenika Lazara Šćepanovića.

Izjavu ministra Šaranovića prenosimo integralno:

Postupajući po Zaključku Vlade Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova je 4. marta 2024. godine uputilo poziv svim zainteresovanim policijskim službenicima, koji ispunjavaju uslove, u smislu člana 16 stav 4 Zakona o unutrašnjim poslovima, da do 10. marta tekuće godine, dostave uredne prijave sa pratećom dokumentacijom, za mjesto v.d. direktora Uprave policije.

Na javni pziv, po redosledu prijava, prijavilo se sedam zainteresovanih lica i to: Zoran Braunović; Milentije Doderović; Milutin Vasiljević; Aleksandar Radović; Petar Šestović; Miloš Peković i Lazar Šćepanović. Policijski službenici Miloš Peković, Zoran Braunović, Aleksandar Radović, Lazar Šćepanović, Petar Šestović i Milutin Vasiljević, predali su kompletnu dokumentaciju, sa naznakom da su rukovodioci organizacionih jedinica Uprave policije, što je bio jedan od uslova za prijavu. Policijski službenik Milentije Doderović nije rukovodilac neke organizacione jedinice Uprave policije, pa njegova prijava nije razmatrana.
Svi prijavljeni policijski službenici dali su nedvosmislen pristanak na poligrafsko testiranje. Sa svim prijavljenim policijskim službenicima obavio sam intervju, pregledao priloženu dokumentaciju i izanalizirao njihove predloge urgentnih mjera u cilju reforme Uprave policije, postizanja maksimalnog nivoa operativnosti i podizanja kapaciteta protiv svih oblika kriminaliteta, o čemu Vladi danas podnosim detaljnu informaciju. Vladi Crne Gore dostaviću i internu informaciju o rezultatima poligrafskog ispitivanja policijskih službenika, zainteresovanih za v.d direktora Uprave policije.

Koristim ovu priliku da vas informišem da su dva policijska službenika prošli poligrafsko testiranje, četiri policijska službenika nijesu, dok poligrafsko testiranje jednog nije relevantno zbog njegovih zdravstvenih okolnosti, a čija prijava je nepotpuna.

Saglasno članu 16 stav 4 Zakona o unutrašnjim poslovima, odlučio sam da za v.d. direktora Uprave policije Vladi Crne Gore predložim policijskog službenika Lazara Šćepanovića, koji je dostavio najbolji Predlog urgentnih mjera u cilju reforme Uprave policije, postizanja maksimalnog nivoa operativnosti i podizanja kapaciteta protiv svih oblika kriminaliteta, najbolje se pokazao tokom intervjua i nije lagao niti na jednom pitanju postavljenom tokom poligrafskog ispitivanja.

Ovim potvrđujem da nikada ne bih predložio kandidata za v.d direktora Uprave policije koji nije odgovarao istinito na poligrafskom ispitivanju. Podsjećam, da saglasno članu 16 stav 4 Zakona o unutrašnjim poslovima, Vlada postavlja v.d direktora Uprave policije isključivo na predlog ministra unutrašnjih poslova, a kako sam već odlučio da policijski službenik Lazar Šćepanović bude kanditat za v.d direktora Uprave policije, ističem da ostala zainteresovana lica za v.d direktora Uprave policije nijesu kandidati, te Vlada o njima ne može odlučivati, o čemu ću Vladu informisati pisanim putem.

Nakon ovog poligrafskog testiranja, a po istom metodu slijedi temeljna kadrovska reforma unutar kompletnog policijskog aparata i sektora Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments