Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta EP danas će glasati o amandmanima i Nacrtu izvještaja o Crnoj Gori, u kome je, između ostalog, izražena ozbiljna zabrinutost zbog ograničenog napretka u borbi protiv korupcije i u pravosuđu, a što je nužno za ispunjavanje mjerila za poglavlja 23 i 24 na putu ka Evropskoj uniji EU.

Poslanici Evropskog parlamenta su podnijeli preko 200 amandmana na nacrt izvještaja, a izvjestilac EP za Crnu Goru Tonino Picula će predstaviti svaki amandman, nakon čega će se izjašnjavanjem odlučiti koji će od njih biti uvršteni u završni izvještaj o Crnoj Gori.

Amandmanima je takođe traženo da se svi lokalni izbori održe u istom danu, ukazano je na rad ASK, koja se poziva na samostalno i nezavisno djelovanje, kao i na nužne reforme, kako u sudstvu, tako i u izbornom zakonodavstvu.

Poslanik Demokratske Crne Gore Danilo Šaranović kaže da je jasno da su poglavlja 23 i 24, nažalost, daleko od završne faze i da su u tom pravcu amandmani u potpunosti opravdani.

On ističe da je to posljedica načina rada prethodne vlasti i nedostatka političke volje, da krene u odlučan obračun sa korupcijom i kriminalom u Crnoj Gori.

“Naravno, tako nešto nije iznenađenje ako znamo da su kriminal i korupcija uživali zaštitu, ali i podršku na najvišim državnim adresama. Upravo je nivo kriminala i korupcije i izostanak borbe protiv ovog problema jedan od ključnih razloga zbog kojih je Crna Gora izgubila status posljednje zemlje u Evropi koja nikada nije promijenila vlast na izborima. Evropa se zasniva na vladavini prava, a da bi u Crnoj Gori, u mjesto kriminala i korupcije, zavladali pravo i pravda, neophodne su korjenite reforme u legislativnom i kadrovskom smislu. Tako nešto se sa sigurnošću može očekivati u periodu pred nama”, rekao je Šaranović.

Poslanik Pokreta za promjene Branka Bošnjak smatra da sve dok se se ne smijeni glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić neće biti napretka u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, a samim tim ni u ispunjavanju mjerila za poglavlja 23 i 24 na putu ka EU.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta