Sanja Vujović vraćena u školu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Odlukom inspekcije nastavnica Sanja Vujović je vraćena na posao u Osnovnoj školi „Lovćenski partizanski odred“, javlja Cetinjski list.

Prosvjetna inspektorka je na osnovu uvida u činjenično stanje o slobodnim časovima istorije (11 časova istorije) donijela odluku da se u „angažuje radni odnos Vujović Sanja, profesor istorije i geografije iz Cetinja na radno mjesto profesor istorije na period do 30 dana, a najduže do realizacije po konkursu”.

“Imenovana stupa na rad dana 1. 10. 2021. godine, prava, obaveze i odgovornosti zaposlenog i Ustanove utvrdiće se Ugovorom o radu, ova odluka je konačna”.stoji u odluci inspektorke Zdenke Grbavčević.

Sanji Vujović je 31.avgusta prestao angažman u OŠ“LPO“ jer joj je istekao važeći ugovor.

Vujović je tada izjavila da je žrtva revanšizma zbog toga što je u okviru vannastavnih aktivnosti sa učenicima učestvovala na obilježavanju Dana Evrope i zbog toga što je učestvovala u protestima zbog smjene direktora cetinjskih osnovnih i srednjih škola.

Posljednje:

VEZANE VIJESTI

POSLJEDNJE:

VEZANE VIJESTI:

Dokumenta