NAJNOVIJE

Foto: RTCG/screenshot

Položaj novinara u Crnoj Gori je loš, a niske zarade i činjenica da paralelno prate nekoliko oblasti su demotivišuće za obavljanje posla. Nije za pohvalu ni činjenica da u napadima na novinare nerijetko izostane tužilačko – sudski epilog, smatraju sagovornici emisije Okrugli sto na Parmalentarnom kanalu.

Amina Murić iz Građanske alijanse podsjetila je da je tokom 2021. i 2022. godine bilo po 28 slučajeva napada na novinare, a 2023. godine taj broj iznosi 16. Kaže i da je indeks bezbjednosti novinara opao.

“Ovo pokazuje da je nažalost stanje po pitanju bezbjednosti novinara generalno loše. Ovdje moramo pomenuti da je to jedna nemotivišuća djelatnost, da rade sa nedovoljno visokim zaradama, da imamo novinare koji pokrivaju više oblasti istovremeno što utiče na kvalitet rada, i sprječava istraživačko novinarstvo”, naglašava Murić.

Ona se pozvala na anketu koja je sprovedena među studentima novinarstva na Fakultetu političkih nauka i kazala d avećina studenata ne vidi sebe u ovoj profesiji.

“Većina studenata novinarstva kaže da se ne bi bavili ovom profesijom, ali i da im neće biti lako da dođu do pozcije koje žele u novnarstvu”, kaže Murićeva.

Smatra da ne možemo biti zadovoljni položajemm novinara jer i dalje imamo slučajeve napada na novinare sa veoma niskim kaznama, ili imamo samo prekršajne prijave.

“Ovo nam se spočitava u nekoliko izvještaja Evropske komisije, a najskoriji naročito skreće pažnju na stare slučajeve napada na novinare. Poslednji izvještaj UN-a i davanje preporuka u navjećoj mjeri se odnosi na sprječavanje napada na novinare”, ističe ona.

Kaže da je unaprjeđenje položaja novinara jedan je od prvih koraka.

“Povećanje plata prvi je korak jer ne možemo očekivati da isporučuju dobre rezultate. Ne možemo očekivati od novinara koji prate više tema da kvalitetno rade svoj posao. Obezbjedjivanje statusa službenog lica i povećanje zarada neka su od rješenja”, smatra Murićeva.

Advokat Dalibor Kavarić smatra da crnogorski pravosudni i istražni organi imaju probleme sa servisiranjem u aktuelnim i svježim slučajeva napada na novinare i napada na imovinu koja su svojina medija, a ne samo ranijih slučajeva.

“Imamo veona skromne rezultate u takvim istragama, koji traju veoma dugo. Veoma je teško govoriti o slučaju ubistva Duška Jovanovića sa aspekta oživljvanja tog slučaja, s obzirom na protok vremena i na sve one nedostatke u istrazi koja je viđena neposredno nakon događaja. Nijesam pretjerani optimista da će se u konkretnom slučaju otkriti počinioci”, istakao je Kavarić.

On je predstavio rezultate izvještaja Komisije za praćenje istraga napada na naovinare, i kazao da je komisija konstatovala da je na medije i na novinare bio značajan broj napada.

“Tako je komisija konstatovala da je na Vijesti bilo peko 40 napada, na Dan preko 16, na RTCG 11 i na TV Vijesti 9 registrovanih napada. Ima i onih napada koji nijesu registrovani jer nijesu svi prijavljeni. Negativan trend je porast napada na novinare i na medije koji u ranijim periodu nijesu bili preopznati po napadima, a radi se o TVCG, Gradskoj TV i Pobjedi”, naveo je on.

Kaže da se nastavljaju negativni trendovi napada na novinare bez odgovoarajućeg tužilačko- sudskog epiloga.

Komentarisao je i najavu ministra pravde Andreja Milovića da će se trg u Pravosudnim kvartu nazvati po italijanskim sudijama Falkonu i Borseliniju.

“Mislim da imamo mnogo velikana u našoj zemlji koji su ginuli za borbu za pravdu. Ne bih išao dalje od CG kada je u pitanju naziv pravosudnog trga. ALi mislim da smo daleko od njega u organizacionom i tehničkom smislu ,i da idemo veoma daleko u davanju imena nečemu u čemu nijesmo završili ni finansijsku konstrukciju”, kaže Kavarić.

Marko Pejović iz NVO UZOR vidi optimizam u rješavanju napada na novinare nakon najnovijih promjena u tužilaštvu.

“Mi moramo imati u vidu da je izabran novi VDT. Ukoliko imate novog rukovodioca, za očekivati je da se stara praksa promijeni”, istakao je on.

Osvrnuo se na činjenicu da Komisija za praćenje istraga o napadimam na novinare traži ponovno ispitivanje DNK-a tragova u slučaju ubistva Duška Jovanovića, i naveo da su sigurno adekvatnom analizom došli do zaključka da ponovo treba ispitati DNK tragove u ovom slučaju.

Izvor: RTCG

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta