Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović sastao se sa ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država Nj.E. Džudi Rajzing Rajnke sa kojom je razgovarao o postojećoj saradnji, i mogućnostima za njeno proširenje, na polju nauke, istraživanja i obrazovanja sa američkim visokoškolskim institucijama.

Kako je saopšteno sa UCG, Božović je zajedno sa prorekotoricom za nauku prof. dr Irenom Orović i prorektoricom za internacionaliazciju prof. dr Sanjom Peković predstavio Univerzitet Crne Gore, čija je akademska zajednica usmjerena na jačanje i razvoj profila Univerziteta Crne Gore kao međunarodno priznatog i atraktivnog centra znanja i istraživanja.

Predstavljeni su i dalji strateški koraci Univerziteta ka internacionalizaciji, a koji se odnose na nastavne aktivnosti, istraživanja, mobilnosti studenata i osoblja, i međunarodno pozicioniranje.

Ukazano je da se naučnici UCG različitih oblasti udružuju u timove i apliciraju sa projektima kroz različite međunarodne fondove, te da su okrenuti ka saradnji sa istraživačima sa međunarodnih adresa u zajedničkim istraživanjima i objavi radova.

“Pored programa razmjene, ono što u budućnosti može biti prostor za dalju dvosmjernu saradnju i sa američkim univerzitetima, jesu dvije ljetnje škole UCG na engleskom jeziku, na temu kulturnog nasljeđa i pomorskih i zelenih inovacija, a koje su u procesu akreditacije,” navodi se u saopštenju.

Amabasadorka Rajnke je ukazala na važnost programa razmjene u uspostavljanu dubljih veza između dvije zemlje, a među kojima su, na univerzitetskom nivou, Global UGRAD stipendije, Fulbrajt programi za američke i stipendiste iz Crne Gore, kao i English Language Fellow Program, te popularni Summer Work and Travel program itd.

Američka amabasadorka Rajnke je, kako se navodi u saopštenju, ukazala spremnost i otvorenost za definisanje ključnih oblasti u kojima Ambasada SAD-a može posredovati i biti spona izgradnje snažnijih veza, kroz bliže upoznavanje sa potrebama Univerziteta Crne Gore.

Rektor UCG je iskazao zahvalnost na interesovanju i ukazao da su vrata Univerziteta Crne Gore otvorena za svaku inicijativu.

Sastanku su danas, iz Ambasade SAD-a, takođe prisustvovali i šefica Odjeljenja za medije,kulturu i obrazovanje Nikol Galager i saradnica na obrazovnim programima Jelena Vojnić.

PRATITE NAS

Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | PIB: 03328139 | Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

Dokumenta