NAJNOVIJE

Foto: Vlada Crne Gore

Preduzeće Monteput raspisalo je javni poziv za izradu idejnih rješenja za dionicu brze saobraćajnice od Herceg Novog do Budve, prelazak preko Bokokotorskog zaliva.

Svrha izrade tehničke dokumentacije, kako je saopšteno iz Vlade, je ispitivanje alternativnih koridora brze saobraćajnice i njenog povezivanja sa ostalim djelovima glavne putne mreže.

Početak brze saobraćajnice, kako se navodi, je u zoni Debelog brijega, zatim preko zaleđa Herceg Novog dolazi do Tivta ili Kotora, i vezuje se na dionicu čiji je koridor jedinstven od zone Bratešiča ka Budvi.

“S obzirom na ograničenja koja se odnose na područje grada Kotora, projektant ima zadatak da analizira sve potencijalne varijante povezivanja primorskih gradova, preko Bokokotorskog zaliva. Potrebno je da se sagleda prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora kako bi se očuvala njegova izuzetna univerzalna vrijednost u skladu sa svjetskom baštinom”, dodaje se.

U prethodnom periodu urađena je tehnička dokumentacija koja se bavila samo pojedinim varijantama navedenih koridora brze saobraćajnice, pa je potrebno uraditi idejna rješenja i za one potencijalne varijante za koje tehnička dokumentacija ne postoji.

“Do sada urađena dokumentacija predstavljaju polaznu osnovu na osnovu koje će se raditi idejna rješenja, a koju će investitor dostaviti izabranom projektantu. Potrebno je da projekatant analizira širu oblast. Važno je voditi računa o vezama magistralnog puta sa brzom saobraćajnicom, odnosno povezanosti sa aerodromom Tivat, kao i gradom Kotorom. Ova dokumentacija bi trebalo da posluži kao osnov za konačno opredjeljenje položaja ovog koridora u Predlogu Prostornog plana Crne Gore, kao i za buduće odluke Vlade Crne Gore za dalji plan ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu”, naveli su iz Vlade.

Ističu da se pri izradi idejnih rješenja mora voditi računa o prostorno-planskim aspektima u smislu izbora optimalne trase, lokacije i koncepcije denivelisanih raskrsnica, naplatnih rampi, lokacije pratećih i funkcionalnih sadržaja, ekološkim aspektima, postojećoj infrastrukturi, postojećim kulturnim dobrima, vjerskim objektima i svim ostalim objektima koji mogu biti relevantni za donošenje konačne odluke o poziciji trase.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta