Rakočević: Komisija za izbor članova Savjeta ASK-a da bude objektivna i izabare najkvalitetnije kandidate

Foto: RTCG

Činjenica da sam medijski prozvao direktoricu ASK-a Jelenu Perović da je nezasita i da treba da završi u Spužu, a zbog koje je ista pokrenula krivični postupak protiv mene je konkretno dokazana posljednjim izvještajem Ministarstva finansija, odnosno Budžetske inspekcije, ocijenio je predsjednik Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore, Nenad Rakočević.

Prema njegovim riječima, zloupotrebe u enormnim iznosima koje je direktorica ASK-a kanalisala sebi i svom poslušnom okruženju će „neupitno svoj epilog doživjeti na mjestu na kojem sam naveo“.

On je apelovao na Komisiju za izbor članova Savjeta ASK-a da budu ekspeditivni i objektivni, te izaberu najkvalitetnije kandidate za članove.

Kako je istakao, zbog navedene izjave koju je dao kao predsjednik granskog sindikata, kao lice koje nije zaposleno u ASK-u, direktorica je suspendovala sve članove sindikata ASK-a, zahtjevajući od njih da se javno i zvanično ograde od mojih navoda i da ih demantuju, što je pravni nonces.

“Takođe, pomenuta je novim aktom o sistematizaciji nezakonito degradirala gro članova sindikata i do pet, šest pozicija to jest zvanja i na taj način nastavila otvoreni mobing i pritisak na sindikat i članove sindikata. Ova klasična zloupotreba funkcije je dalju svoju razradu dobila kroz procese žalbi i tužbi pred Komisijom za žalbe i Upravnom sudu, a koji su kroz svoje odluke pokazali da su opravdano sumnjamo podložni nekim očigledno i dalje dovoljno jakim uticajima”, kazao je Rakočević.

On je kazao da Sindikat poziva Komisiju za žalbe i Upravni sud za neobjektivno sagledavanje materijalnih i činjeničnih dokaza, bez ikakve namjere na pritisak prema njihovim odlukama, već jedino vođeni razlozima odbrane od dokazano montiranih i lažnih optužbi direktorice Jelene Perović.

„Pomenuta je nekadašanja predsjednica Osnovnog suda Cetinje i bliska prijateljica i saradnica bivše predsjednice Vrhovnog suda čija su djela i nedjela dobro poznata svim građanima Crne Gore. U svojim Odlukama i presudama ova dva važna državna organa, kompromitujući sebe su prenebregli zakonska rješenja i podržali Jelenu Perović u njenom ličnom ratu akcentujemo i protiv predsjednika sindikata ASK-a Dušana Drakića“, rekao je Rakočević.

Zakonm kako kaže, jasno propisuje zabranu da sindikalni predstavnici budu suspendovani, degradirani i da se vode disciplinski postupci protiv njih.

„Činjenica je da je nakon formiranja sindikata ASK-a direktorica izvukla neki predmet star više od 8 mjeseci koji je upravo radio njen pomocnik, a ne sindikalni predstavnik, i koji je ona potpisala te kao takav iskoristila da pokrene disciplinski postupak protiv istog i eliminiše ga iz radnog procesa i radnog okruženja. Upravni sud u ovom slučaju staje na stanovištu da je to u redu i da zakonska odredba koja propisuje zaštitu sindikalnih predstavnika nije primjenjiva u ovom slučaju, što je apsurd”, kazao je on.

Rakočević ocjenjuje da svi sindikalni predstavnici svih sindikata u Crnoj Gori ne uživaju zaštitu propisanu zakonom i stoga se dovode u veoma opasnu i nezavidnu poziciju. Stoga je i ovo obraćanje u kontekstu da će Sindikat uprave i pravosuđa pored pomenutih slučajeva u ASK-u pozorno pratiti i druge slučajeve, zatim pratićemo rad svih državnih organa koji su relevantni za sindikalnu problematiku, sa akcentom na prethodno pomenute dvije institucije. Redovno ćemo kao i do sada informisati javnost i sve druge nadležne nivoe o sumnjivim slučajevima, kao i o kvalitetu rada resornih organa, odnosno u trenutno aktuelnim procesima pred Komisijom za žalbe i Upravnom sudu.

“Apelujemo na Komisiju za izbor članova Savjeta ASK-a da budu ekspeditivni i objektivni, te izaberu najkvalitetnije kandidate za članove, koji će ne samo smjeniti kompromitovanu direktoricu već u daljem izvršiti temeljne dubinske istrage, gdje će veoma lako doći do mnogobrojnih dokaza na osnovu kojih će odgovarati i direktorica i bivši članovi Savjeta ove važne državne institucije”, zaključio je Rakočević.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments