Radulović: U državni budžet godišnje će ići oko milion eura od koncesija za Luku Kotor

Foto: gov.me

Vlada je dala saglasnost na zaključenje Aneksa Ugovora o prvenstvenoj koncesiji za privredno korišćenje trgovačke luke Kotor, sa koncesionarom „Luka Kotor“ AD Kotor.

Ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović je kazao da je ova izmjena ugovora odgovor na dugogodišnje probleme u vezi sa lučkom pilotažom koju su na nelegalan način obavljala pojedina pravna lica čime je uzrokovana finansijska šteta za državni budžet.

„Ovim aneksom postiže se finansijska korist za Crnu Goru kroz uvođenje fiksne koncesione naknade za pružanje usluge pilotaže od 650 hiljada eura godišnje, uz postojeću varijabilnu naknadu. To znači da će, umjesto dosadašnjih 250 hiljada eura fiksne koncesione naknade, ukupni iznos godišnje fiksne i varijabilne naknade koji će plaćati AD “Luka Kotor”, a  koji će predstavljati prihod Državnog budžeta iznositi oko  milion eura“, rekao je Radulović.

Ministar je kazao da će se na ovaj način konačno, u skladu sa Zakonom,  regulisati pružanje lučke usluge-lučke pilotaže u luci Kotor i Bokokotorskom zalivu, koje već duže vremena, naročito sa aspekta sigurnosti, opterećuje pomorski saobraćaj u Boki Kotorskoj.

„Kao što smo i obećali, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva će predano raditi na unapređenju sektora pomorstva u Crnoj Gori i suočavati se odgovorno sa izazovima koji su pred nama“, zaključio je Radulović.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments