Radulović: Presuda je dio plana da se onemogući djelovanje Matice crnogorske

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Povodom presude Višeg suda u Podgorici kojom je Adnanu Čirgiću i Aleksandru Radomanu odbijena žalba za autorska prava priređivanja romana „Despa” koji su izdali Matica crnogorska i Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje, danas je zvanično komentarisao i predsjednik MC Dragan Radulović.

On je istakao kako je institucija na čijem je čelu za presudu saznala 14. januara i to iz medija.

„MC zatečena je činjenicom da je nakon 12 godina od pokretanja sudskog procesa po pitanju autorskih prava za objavljivanje romana ‘Despa’ kralja Nikole I Petrovića-Njegoša, donijeta odluka Višeg suda u Podgorici da MCG, Institut, Čirgić i Radoman moraju po osnovu odštete i sudskih troškova isplatiti više od 42.000 eura tuženima”, precizirao je on.

Roman su 2008. godine kao suizdavači objavili pomenute dvije institucije, a priredili ga Čirgić i Radoman. Nakon objavljivanja i distribuiranja istog djela u izdanju „Oktoiha“ i „Svetigore“ 2009, rukovodstvo MC je tužbom je stalo u odbranu mlade montenegrista, njihovog naučno-istraživačkog rada i premijernog izdanja.

„Tuženi su pomenuti književni tekst nakon više od sto godina dopisivali i mijenjali, te on zaista postaje različit od sačuvanog originala. Stoga se predmetno djelo ne može potpisivati imenom Nikole I Petrovića-Njegoša. To je suština spora koju sud nije uvažio i na taj način falsifikat ozakonio kao ravan originalu. O cjelokupnom postupanju nadležnih sudova svjedoči i činjenica da su zloupotrijebili izostanak ovlašćenog lica tužitelja, koji je opravdan medicinskom dokumentacijom, donoseći presudu suprotno proceduralnoj praksi”, precizirao je Radulović.

Za njega je poražavajuće da su u sporu angažovani pristrasni vještaci, da je održano 20 ročišta i da je suđenje trajao 12 godina. Zato smatra da ovaj proces ilustruje stanje crnogorskog sudstva, koje je „odugovlačilo da donese na zakonu utemeljenu presudu”. Navodi da je time dovedeno u pitanje pravo na suđenje u razumnom roku, a predmet okončan na štetu tužitelja „ne zbog argumenata i dokaznog postupka o autorskim pravima, već iz proceduralnih razloga”.

„Smatramo da postoji politička pozadina kada je u pitanju predmetna presuda, s obzirom da se njenom sadržinom ozbiljno ugrožava rad i djelovanje MC, jer istom je gotovo 20 odsto našeg godišnjeg bužeta namijenjeno za naknadu troškova parničnog postupka. Prethodno navedeno upućuje na zaključak da je u pitanju neopravdano dugi pravni spor koji je u ovom trenutku iskorišćen za obračun i dovođenje u pitanje redovnog rada MC”, dodao je Radulović.

On je istakao da je institucija na čijem je čelu kao zakonom ustanovljena kao „nezavisna institucija kulture koja se bavi crnogorskim identitetom, očuvanjem i promocijom crnogorske kulture i baštine”.

„U vrijeme proračunatih napada na institucije i pojedince koji se zalažu za njegovanje crnogorskog identiteta, ovaj atak doživljavamo kao dio osmišljenog plana da se onemogući njihovo programsko djelovanje. Bilo je i ranije udara na MC i ona ih je preživjela. Ne postoji razlog da sada bude drugačije. Uostalom, navikli smo na takve udare i ne samo s jedne strane. MC se neće pomiriti s učinjenom nepravdom i kod nadležnih sudskih instanci će zahtijevati zaštitu svojih prava i prava priređivača, insistirajući na njima”, zaključuje se u saopštenju predsjednika MC.

VEZANE VIJESTI:

Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | PIB: 03328139 | Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | PIB: 03328139 | Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

© Gradski Portal 2021. - All rights reserved

Dokumenta