Radović: Uz podršku EBRD-a možemo doprinijeti stvaranju povoljnijeg biznis ambijenta

Foto: CBCG

Guvernerka Centralne banke Crne Gore Irena Radović sa saradnicima sastala se danas sa timom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), kojeg je predvodio Remon Zakaria, šef kancelarije ove finansijske institucije u Crnoj Gori. Sastanku su, u online formatu, prisustvovali i EBRD predstavnici iz Londona, Oksana Pak, zamjenica direktorice Sektora za rodnu i ekonomsku inkluziju i Miloš Kosić, šef Sektora za finansijske institucije za Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju i Srbiju.

Ključna tema sastanka odnosila se na projekat WE Finance Code koji je usmjeren na unapređenje finansiranja malih i srednjih preduzeća kojima rukovode žene.

U cilju konkretizacije daljih koraka na planu realizacije ovog projekta, guvernerka CBCG i predsjednica EBRD-a potpisaće Memorandum o saradnji između ove dvije institucije.

Zakaria je istakao da EBRD, kroz aktuelne projekte u Crnoj Gori pruža podršku realizaciji brojnih infrastrukturnih projekata, kao i jačanju sektora malih i srednjih preduzeća koji predstavlja ključni izvor rasta i razvoja crnogorske ekonomije.

Radović je naglasila potrebu daljeg angažovanja na poboljšanju pristupa izvorima finansiranja, posebno za ranjive kategorije, koje uključuju žene i mlade.

“Vjerujem da kroz pažljivo osmišljene projekte i tijesnu saradnju regulatora, finansijskog sektora i EBRD-a, možemo doprinijeti stvaranju povoljnijeg biznis ambijenta i unapređenju pristupa finansijama za mikro, mala i srednja preduzeća“, kazala je guvernerka.

Na sastanku je bilo riječi i o konkretnim inicijativama čija bi realizacija doprinijela ostvarenju ciljeva oko kojih su se sagovornici saglasili i dogovoren je nastavak komunikacije ovim povodom.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments