cbcg

Foto: CBCG

Centralna banka biće u potpunosti posvećena daljem snaženju stabilnosti i otpornosti finansijskog sektora, od koga, u značajnoj mjeri, zavisi privredni razvoj naše države i standard crnogorskih građana, poručila je guvernerka CBCG Irena Radović na sastanku sa ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke.

Radović je informisala ambasadorku Rajnke o aktuelnoj situaciji u bankarskom sektoru, koji, prema parametrima poslovanja i stepenu poštovanja principa međunarodne prakse, standarda i regulative, „predstavlja najstabilniji dio crnogorske ekonomije“.

Guvernerka je upoznala ambasadorku i sa agendom koja će obilježiti budući rad Centralne banke.

Govoreći o planovima za naredni period, Radović je istakla da će CBCG biti u potpunosti posvećena daljem snaženju stabilnosti i otpornosti finansijskog sektora, od koga, u značajnoj mjeri, zavisi privredni razvoj naše države i standard crnogorskih građana.

Naglašavajući značaj očuvanja evro-atlantske orijentacije Crne Gore, Rajnke je iskazala spremnost SAD da podrži reformske procese koji će Crnu Goru približiti članstvu u EU i ojačati njen kredibilitet kao NATO saveznice.

– Ambasada SAD izražava spremnost da sarađuje sa CBCG u inicijativama koje se fokusiraju na dalje jačanje finansijske stabilnosti – kazala je ambasadorka Rajnke.

Sagovornice su se saglasile da postoji prostor za uspostavljanje saradnje na planu daljeg ekonomskog osnaživanja žena, kao i u oblasti finansijske edukacije opšte populacije, a posebno subjekata koji, posredno ili neposredno, mogu uticati na dešavanja na finansijskom tržištu.

Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma takođe je, po ocijeni sagovornica, jedna od oblasti kojoj treba posvetiti značajniju pažnju.

Izvor: Pobjeda

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta