Foto: RTCG

Svaka promjena legislative u oblasti koja se odnosi na državljanstvo treba da bude sprovedena nakon širokih konsulaticija i uz učešće svih relevantnih donosilaca odluka, kazao je portparol Evropske komsije Petar Stano. U odgovoru na pitanje TVCG, Stano ističe da EU prati događaje u Crnoj Gori vrlo blisko i u tom kontekstu poziva sve strane na uzdržanost, da poštuju vladavinu prava i da se uključe u konstruktivan dijalog.

“U EU je na svakoj zemlji da utvrdi uslove za sticanje ili gubljenje državljnastva, uz poštovanje prava EU i svaka promjena legislative u tako važnoj oblasti treba da bude urađena na inkluzivan način, okupljajući sve relevantne donosioce odluka i nakon širokih konsultacija o toj temi”, poručio je Stano.

Povodom nezadovoljstva i protesta u Crnoj Gori nakon odluke o državljastvu, Stano kaže da je sloboda okupljanja osnovno EU pravo, ali treba da bude sporvdena bez negativnog uticaja na javno zdravlje.

“EU prati događaje u Crnoj Gori vrlo blisko i u tom kontekstu pozivamo sve strane na uzdržanost, da poštuju vladavinu prava i da se uključe u konstruktivan dijalog. Sloboda okupljanja je osnovno EU pravo, ali treba da bude sprovedena bez negativnog uticaja na javno zdravlje i uz poštovanje vladavine prava i javnog reda, to je vrlo važno”, naglasio je Stano.

Zaključuje da prema svakom kršenju zakona domaće vlasti moraju da postupaju u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i imajući u vidu međunarodne standarde i međunarodne obaveze Crne Gore.

Izvor: Ivan Mijanović, dopisnik RTCG iz Brisela

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta