Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Foto: Gradski.me

Jednoglasno su proglašeni konačni rezultati izbora u Podgorici, sa sedam glasova za. Utvrđivanje rezultata stiže nakon više od četiri i po mjeseca, nakon što je Ustavni sud odbio svih 14 ustavnih prigovora na tok izbornog dana 23. oktobra prošle godine.

Predsjednik IKGG Veselin Vukčević saopštio je da je prisutno sedam članova komisije.

“Od materijala vam je dostavljeno pet obaveštenja Ustavnog suda dostavljeni 10. marta i devet obavještenja dostavljenih 17.marta”, rekao je Vukčević.

On je naveo da je Ustavni sud odbio 11 žalbi i da su u tri slučaja žalbe povučene jer se od žalbi odustalo.

“Odluke su konačne pa se stiču uslovi da se utvrde konacni rezultati. Predlažemo da donesemo izvještaj da se proglase konačni rezultati”, naveo je Vukčević.

Vladimir Vujović, član IKGG, saopštio je da se moralo imati malo više realnog u sebi jer su svi znali da će sudske odluke biti onakve kakve su.

“Vjerovao sam da je ustavni sud trebao da odlučuje u rokovima koje zakon propisuje”, naveo je Vujović.

Veselin Vukčević je naveo da su članovi IKGG pokušali da ga uvuku da ostane bez integriteta.

“Vrlo me malo znate, po cijenu života bio sam spreman da branim moj integritet”, naveo je Vukčević.

Vukčević je poručio Vujoviću da treba da se stidi postupaka. Na to je burno reagovao Vladimir Vujović poručujući da on treba da se stidi.

Nakon resorave Vujovića i Vukčevića, uslijedilo je glasanje, a svi članovi su glasali za, nakon čega je predsjednik Izborne komisije potpisao zapisnik.

Sada lijedi objava u Službenom listu Crne Gore, a nakon toga počinju rokovi za zakazivanje sjednice Skupštine Glavnog grada Podgorica. 

Aktuelni predsjednik Skupštine Glavnog grada dužan je da sazove sjednicu najdalje 15 dana od proglašenja konačnih rezultata, a potom preostaje rok od 15 dana da ona bude održana.

Izvor: Dan/PA

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta