NAJNOVIJE

Prof. dr Vedrana Marković dobitnica je godišnje nagrade Univerziteta Crne Gore, a na predlog Muzičke akademije UCG, za doprinos i trud koji je uložila u organizovanju brojnih manifestacija koje su doprinijele većoj međunarodnoj prepoznatljivosti Akademije, saopšteno je iz ove ustanove.

Među događajima koje je organizovala izdvaja se organizacija manifestacije SOLFEST, III simpozijuma Muzičke pedagogije – SIMPED, te uključivanje Muzičke akademije kao suorganizatora u Treću međunarodnu umjetničku i naučnu konferenciju “Osobe sa invdaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju” u Osijeku (HR).

Treći međunarodni festival solfeđa Solfest 2023, koji je organizovala, okupio je talentovane učenike iz gotovo svih crnogorskih muzičkih čkola i škola iz okruženja.

“Ideja ovog festivala je afirmacija solfeda kao bazičnog predmeta u muzičkom obrazovanju, kroz organizovanje muzičkih škola, takmičenja, radionica, predavanja za nastavnike i studente, te koncerata. Samim festivalom Muzička akademija se predstavila kao uspješna krovna institucija kada je riječ o muzičkom obrazovanju u Crnoj Gori”, navodi UCG.

Dr Marković je učestvovala u organizaciji Trećeg međunarodnog simpozijuma iz oblasti muzičke pedagogije SIMPED 2023, koji je okupîo preko 50 naučnika i muzičkih pedagoga iz Evrope, Afrike, Australije i Amerike. U ulozi predsjednice naučnog odbora direktno je ticala na podizanje nivoa i kvaliteta ovog simpozijuma.

Učešće Muzičke akademije u organizaciji konferencije “Osobe sa invdaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju”, ishod je njenog podsticaja i uspješne saradnje sa kolegama sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademije za umjetnost i kulturu.

Profesorica Marković istakla se i sa istraživanjima koja je izlagala na međunarodnim naučnim konferencijama.

Veliko područje interesovanja dr Marković predstavlja istorija muzičke pedagogije u Crnoj Gori. U okviru projekta, koji sufinansira Ministarstvo kulture i medija, pod nazivom “Vida Matjan — pedagoškinja i kompozitorka”, dr Marković nastoji da istraži život, pedogoški i kompozitorski rad Vide Matjan, sa ciljem da se prouči, sistematizuje i publikuje značajna i bogata arhivska građa. Publikovanjem rezultata istraživanja Marković je značajno doprinijela osvjetljavanju života važnih ličnosti iz istorije muzičke pedagogije u Crnoj Gori i njihove zaostavštine.

“Vrijedan pažnje je i njen rad kao mentora i pedagoga, te saradnje sa srednjim muzičkim školama i nastojanjima da afirmiše Muzičku akademiju kao mjesto sticanja kvalitetnog visokog muzičkog obrazovanja. Takode, dr Marković je uzela aktivno učešće u radu festivala MUSIC IN ME, u okviru kojeg je sarađivala sa učenicima srednjih muzičkih škola iz okruženja”, ističe se.

Na svečanoj sjednici Senata UCG profesorici Marković nagradu je uručio rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta