Prof. dr Veselin Mićanović, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, nedavno je dobio prestižnu godišnju nagradu Univerziteta Crne Gore za poseban doprinos razvoju naučnoistraživačkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta. Nagradu je dobio na predlog Filozofskog fakulteta, a uručio mu je rektor UCG, prof. dr Vladimir Božović, na svečanoj sjednici Senata UCG.

“Profesor Mićanović ima impresivan naučni opus, sa preko 80 naučnih i stručnih radova objavljenih kako u nacionalnim tako i u međunarodnim časopisima, od kojih je šest objavljeno u časopisima indeksiranim na   SCI/SCIE/SSCI/A&HCI listama. Autor je i koautor brojnih naučnih monografija, poglavlja u monografijama i stručnih knjiga, te je aktivno uključen u realizaciju međunarodnih projekata, od kojih su neki usmjereni na jačanje univerzitetske autonomije i transparentnosti”, navodi UCG.

Jedan od tih projekata je Erasmus+ projekat STAND (Strengthening university autonomy and increasing accountability and transparency of Western Balkans Universities ) koji se realizuje od 2021. do 2024. godine.

“Prof. dr Veselin Mićanović kao koordinator projekta ima ključnu ulogu u vođenju, organizovanju i implementaciji aktivnosti usmjerenih ka unapređenju sistema visokog obrazovanja u regionu. Njegov doprinos ogleda se u razvijanju strategija za unapređenje autonomije univerziteta, osmišljavanju programa za povećanje transparentnosti i odgovornosti unutar institucija visokog obrazovanja, kao i u organizovanju različitih obuka, seminara i konferencija”, navodi UCG.

Kako su dodali, njegova predanost i stručnost takođe su prepoznate kroz angažman na projektima kao što je HAWKING (Harvesting (digital) Alternation in Ways that Knock-down Inaccessibility of New Generations) od 2024. do 2027. godine.

“Ovaj projekt ima za cilj identifikaciju, analizu i razvoj novih digitalnih alata i tehnologija koji će omogućiti veću dostupnost obrazovanja za sve, bez obzira na socio-ekonomske ili druge faktore koji bi inače mogli ograničiti pristup”, saopšteno je iz UCG

Osim aktuelnih projekata u koje je uključen, Mićanović je takođe doprinio rezultatima projekata koji su osigurali kvalitetno i relevantno kontinuirano obrazovanje za nastavnike i profesore, što će rezultirati unapređenjem nastavnih metoda i praksi u visokom obrazovanju.

“Ova prestižna nagrada predstavlja priznanje za izvanredan rad i angažman prof. dr Veselina Mićanovića, koji na UCG obavlja i funkciju prorektora za nastavu, kao i potvrdu kvaliteta i angažmana Filozofskog fakulteta UCG u promociji akademske izvrsnosti i međunarodne saradnje”, zaključuje se u saopštenju.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta