Ministarstvo finansija, na čijem čelu je Milojko Spajić, donijelo je rješenje o privremenom finansiranju za april, potvrđeno je za Dan iz tog resora.

Rješenje o privremenom finansiranjuće narednih dana biti objavljeno na sajtu Ministarstva finansija.

Država će se privremeno finansirati sve dok Skupština ne usvoji Predlog zakona o budžetu za 2021. godinu, koji je od 31. marta u skupštinskoj proceduri.

Prema informacijama Dana, prijedlog zakona o budžetu će se na dnevnom redu Skupštine naći najranije krajem aprila.

Prema poslovniku Skupštine, predlog zakona koji je dostavljen Skupštini predsjednik Skupštine upućuje poslanicima i nadležnim odborima, a isti se objavljuje na sajtu Skupštine.

“Prijedlog zakona ne može se staviti na dnevni red sjednice Skupštine prije isteka roka od 15 dana od dana dostavljanja poslanicima, osim ako poslovnikom nije drukčije određeno. Predlog zakona, prije razmatranja na sjednici Skupštine, razmatraju nadležni odbori (Zakonodavni odbor i matični odbor). Ako su predlogom zakona obuhvaćena pojedina pitanja koja su u nadležnosti i drugih odbora, predlog zakona u pogledu tih pitanja mogu razmatrati i ti odbori. Odbori koji su, pored matičnog, razmatrali predlog zakona dostavljaju svoje mišljenje matičnom odboru, vodeći računa o roku kako bi taj odbor mogao razmotriti njihovo mišljenje”, kazali su iz Skupštine.

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet će danas imati sjednicu, gdje će u okviru tekućih pitanja razgovarati o okvirnim terminima za održavanje sjednica odbora na kojima bi se razmotri li predlog zakona o budžetu sa predlogom odluke o zaduživanju i završnom računu budžeta za 2019. godinu.

Budžet projektovan na 2,45 milijardi

Vlada je imala ustavnu obavezu da do 31. marta dostavi predlog zakona o budžetu, što je i uradila poslednjeg dana marta i time izbjegla prestanak mandata.

Budžet je projektovan na 2,45 milijardi eura, od čega se na izvorne prihode odnosi 1,88 milijardi, dok su nedostajuća sredstva 575 miliona.

Deficit je projektovan na 139 miliona eura.

Ukoliko Skupština ne usvoji budžet, Vlada može da nastavi da se privremeno finansira do kraja godine.

Po prvi put predlog budžeta je programski i, kako je kazao ministar Spajić, znaće se za šta je svaki euro utrošen.

Budžet je predat Skupštini na 1.618 strana.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta