Pripremiće registar kapaciteta sa kojima raspolaže Crna Gora u slučaju prirodnih katastrofa

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

foto:PR centar

Eksperti iz raznih oblasti, njih 84, koji su uključeni u izradu dokumenta „Procjena sposobnosti upravljanja rizicima od katastrofa“ dobili su upustva kako bi na adekvatan način bio pripremljen registar kapaciteta sa kojima raspolaže Crna Gora, to je saopšteno na prvom tehničkom sastanku povodom izrade dokumenta „Procjena sposobnosti upravljanja rizicima od katastrofa“, koji je organizovao Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova.

V.d. generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje, Miodrag Bešović, rekao je da su okviru sastanka odredili smjernice i sadržaj rada kad je u pitanju projekat.

„U projektu učestvuju 84 člana radne grupe, koji su eksperti iz raznih oblasti. Imali smo kontruktivne diskusije, pitanja. Očekujem da ćemo u narednom periodu biti na visini zadatka kad je u pitanju izrada ovog važnog dokumenta koji nam nije samo obaveza kao države članice Mehanizma civilne zaštite EU, nego je to benefit za našu državu kako bismo znali sa kakvim kapacitetima raspolažemo u slučaju vanrednih događaja“, naveo je Bešović.

Podsjetio je da je ovo nastavak projekta „Procjena rizika od katastrofa Crne Gore“ koji je na visokom nivou odrađen i koji je, kako je ukazao, Crna Gora prva izradila u odnosu na države regiona.

„U narednom periodu, napravićemo registar kapaciteta sa kojima raspolažemo. Naša obaveza je da znamo kako možemo preventivno djelovati, u toku i nakon samog događaja. Ovo je samo jedna kocka koja se slaže u mozaiku EU, kako bi čitava Evropa bila u jedinstvenom timu kada su u pitanju vanredne situacije“, kazao je Bešović.

Stručni saradnik za šumarstvo u Nacionalnim parkovima Crne Gore (NPCG), Slobodan Stijepović, kazao je kad je u pitanju procjena sposobnosti upravljanja rizicima od katastrofa u NPCG, predviđena je procjena rizika od požara i poplava.

„Radi se o dva najveća rizika koja mogu zadesiti zaštićena područja koja se nalaze u nacionalnim parkovima. Moj zadatak je procjena sposobnosti kad su u pitanju šumski požari i požari na otvorenom prostoru. Nadamo se da će ovaj projekat sa svih aspekata da sagleda dobre strane i nedostatke, kao i da će ukazati kako donosioci odluka treba da postupe kad je u pitanju zaštita od nepogoda“, rekao je Stijepović.

Epidemiološkinja u Institutu za javno zdravlje dr Radica Raičević rekla je da da je ta institucija učestvovala i u prethodnoj fazi projekta, u kojoj je izrađen dokument „Procjena rizika od katastrofa Crne Gore“.

„U tom dijelu smo mi, sa zdravstvenog aspekta, procijenili rizike kao što je pandemija koronavirusa. Očekujemo da u ovoj novoj fazi projekta izradimo analizu naših kapaciteta, koja će biti od velike važnosti za cijelu državu i aktere koji učestvuju u rješavanju vanrednih situacija“, navela je Raičević.

Evropska komisija – Generalni direktorat za civilnu zaštitu i aktivnosti humanitarne pomoći (DG ECHO) kroz poziv za „Pojedinačne grantove državama za upravljanje rizicima od katastrofa (Track 1)“ odobrila je za finansiranje projekta „Izrada procjena sposobnosti za upravljanja rizicima od katastrofa Crne Gore“. Projekat je počeo 1. aprila i planirano je da traje do 1. oktobra 2023. godine.

VEZANE VIJESTI

VEZANE VIJESTI:

Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | PIB: 03328139 | Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | PIB: 03328139 | Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

© Gradski Portal 2021. - All rights reserved

Dokumenta