Foto: Printscreen Youtube/Bemax

NAJNOVIJE

Izgradnja Bulevara Veljka Vlahovića na Starom aerodromu, nakon pauze od 10 mjeseci, nastavljena je radovima na formiranju kružne raskrsnice na ukrštanju tog bulevara sa bulevarom Podgorica – Tuzi.

Ta raskrsnica je sastavni dio glavnog projekta Bulevara Veljka Vlahovića i njena izgradnja je prioritetna budući da se nalazi na trasi puta Podgorica – Tuzi, gdje je završeno 90 odsto radova.

RADOVI

Radovi na izgradnji Bulevara Veljka Vlahovića započeli su 26. oktobra 2020. godine. Investitor ovoga posla je Uprava za kapitalne projekte, a izvođač radova građevinska firma Tehnoput-MNE iz Podgorice. Zbog neredovnih uplata i problema izazvanih pandemijom korona virusa ovaj posao neće biti završen u predviđenom roku, odnosno do kraja narednog mjeseca. Izvođač radova je u maju prošle godine zatražio produžetak roka do kraja ove godine.

– Na novoj lijevoj kolovoznoj traci, posmatrano od Bulevara Pera Ćetkovića ka putu Podgorica – Tuzi, na dionici od pomenutog bulevara do ulice radnog naziva „Ulica 1“ (dužina 1.000 metara), ugrađena su dva sloja BNS-22. Saobraćaj je na ovaj kilometar preusmjeren sa stare na novu kolovoznu traku. Na ostalom dijelu Ulice Veljka Vlahovića, od ,,Ulice 1“ do Tuškog puta, saobraćaj se odvija starom kolovoznom trakom. Takođe, urađeno je više od 50 odsto atmosferske kanalizacije i više od 40 odsto vodovoda i fekalne kanalizacije – odgovorili su iz Agencije za izgradnju i razvoj na pitanja Pobjede.

Radovi su, kako navode, nastavljeni krajem februara ove godine izgradnjom kružne raskrsnice na mjestu gdje se bulevar ukršta sa putem Podgorica – Tuzi.

– Naime, ova raskrsnica je sastavni dio glavnog projekta Veljka Vlahovića i njena izgradnja je prioritetna budući da se nalazi na trasi puta Podgorica – Tuzi – poručuju iz Agencije za izgradnju i razvoj.

UPLATE

Nedovoljno i neredovno plaćanje nadležnog državnog organa (Vlade Crne Gore, odnosno, Uprave za kapitalne projekte, koja je investitor) uticalo je da radovi u proteklih 27 mjeseci budu u prekidu 18 mjeseci – od juna 2021. do februara 2022. godine i od maja 2022. godine do kraja februara ove godine.

– Predviđeni rok izvršenja ugovora bio je 30 mjeseci, računajući od dana uvođenja izvođača u posao, te je trebalo da svi radovi budu završeni do kraja aprila 2023. godine. Međutim, izvođač radova se u maju 2022. godine obratio Agenciji sa zahtjevom za produžetak roka za izvođenje radova do 30. decembra 2023. godine, navodeći kao razloge nedovoljno i neredovno plaćanje i probleme prouzrokovane pandemijom korona virusa – navode iz Agencije za izgradnju i razvoj.

Ugovorena vrijednost radova je 4.591.205 eura, sa PDV-om.

– Do kraja 2022. godine izvođaču radova je plaćeno 1,9 miliona eura, te je preostalo još 2.691.205 eura do kraja ugovora. Inače, Zakonom o budžetu Crne Gore za 2023. godinu planirano je svega 696.900 eura za ove radove – podsjetili su iz Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice.

Na pojedinim mjestima bulevar će imati poprečni profil kao auto-put

Dužina budućeg Bulevara Veljka Vlahovića je 1,9 kilometara. Projektom je planirana izgradnja šest traka, na pojedinim mjestima bulevar će imati identičan poprečni profil kao na auto-putu (više od 45 metara).

Duž cijelog Bulevara Veljka Vlahovića obostrano će biti izgrađena biciklistička staza širine jedan metar.

Izvor: Pobjeda

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta