Foto: Opština Bar

Lokalni Tim za prevenciju nasilja nad djecom i mladima, prema agendi koja je kreirana u dogovoru sa rukovodstvom škola, sprovodi posjete učeničkim zajednicama, kako bi se kroz direktan razgovor s djecom i mladima stekao sveobuhvatniji uvid u problematiku nasilja, navodi se u saopštenju Opštine Bar.

Iz te Opštine je saopšteno i da je lokalni Tim uspostavljen kako bi se bolje upoznali s njihovim iskustvima i potrebama, te čuli njihove prijedloge za otklanjanje uzroka i rješavanje ovog problema.

“U neposrednoj interakciji sa učenicima, akcenat je stavljen na aktivnom slušanju njihovih zapažanja. Kroz igru uloga, učenici su na realistačan način prikazivali problemske situacije iz školskog okruženja i prepoznavali mogućnosti njihovog razrješavanja na konstruktivan i odgovoran način. Takođe, lokalni Sekretarijat za sport i mlade organizovao je sastanak sa školskim timovima za borbu protiv nasilja koji postoje u okviru svih triju srednjih škola. U tom kontekstu, Opština Bar je preuzela na sebe ulogu facilitatora kako bi omogućila što bolje umrežavanje ovih školskih timova u cilju razmjene iskustava i podsticanja njihovog udruženog djelovanja”, istakli su iz Opštine Bar.

U saopštenju se navodi da je na održanom sastanku diskutovano i o problemima koji su prisutni u okviru njihovih škola, te je bilo riječi o psiho-socijalnim faktorima koji utiču na nasilničko ponašanje, ali i o potrebi izmjene Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju.

Navedene aktivnosti sprovode se u sklopu Plana za prevenciju nasilja nad djecom i mladima koji je usvojen u Skupštini opštine Bar krajem 2023. godine.

“Podsjećamo da je Opština Bar, prepoznajući značaj multisektorske saradnje u efikasnoj borbi sa problemima nasilja nad djecom i mladima, formirala Tim koji pored predstavnika opštinskih organa i službi čine predstavnici Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ – Odjeljenja bezbjednosti Bar, Centra za socijalni rad, Opštinske organizacije Crvenog krsta, Doma zdravlja, Osnovnog suda, Osnovnog državnog tužilaštva, Radio Bara, kao i predstavnici osnovnih i srednjih škola iz reda direktora, nastavnika, pedagoga, psihologa, roditelja i naravno učenika”, zaključili su iz Opštine Bar.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta