NAJNOVIJE

Foto: Opština Šavnik

Vlada je povukla odluku o uvođenju prinudne uprave u Šavniku zato što odluka Skupštine opštine Šavnik o skraćenju mandata lokalnom parlamentu stupa na snagu danom donošenja, rečeno je Portalu RTCG.

Prema informacijama ovog portala, Vladina odluka o uvođenju prinudne urave stupa na snagu danom objave u Službenom listu, a nije bila ni poslata.

Imajući to sve u vidu, Vlada je povukla odluku o uvođenju prinudne uprave jer ona nema smisao ako je SO Šavnik već skratio mandat, objašnjeno je Portalu RTCG. 

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta