Foto: ZOCG

Generalna sekretarka Zajednica opština Crne Gore (ZOCG) Mišela Manojlović i direktorica Kancelarije Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) za Crnu Goru Slavica Biljarska Mircheski potpisale su Memorandum o saradnji i partnerstvu u realizaciji programa NDI kojima je cilj pružanje podrške dobrom upravljanju i uključivanju građana i građanki u odlučivanje na lokalnom nivou u Crnoj Gori.

“NDI i Zajednica opština će u partnerstvu nastojati da obezbijede primjenu inovativnih alata i mehanizama za participaciju građana, kao i da jačaju kapacitete lokalnih službenika u odabranim opštinama i predstavnika civilnog društva za primjenu ovih mehanizama. Partnerstvo uključuje formiranje radne grupe, sačinjene od predstavnika ZOCG, NDI, opština i civilnog društva kako bi se kreirale smjernice za unapređenje učešća građana i mjesnih zajednica u odlučivanju u lokalnim samoupravama”, saopšteno je iz Zajednica opština.

Zajednica opština preuzela je na sebe obavezu izrade smjernica za unapređenje učešća građana i mjesnih zajednica u odlučivanju u lokalnim samoupravama, koja proizilazi iz Nacionalnog akcionog plana (NAP) 2023-2024. Crne Gore, u sklopu inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU).

NDI od 1997. učestvuje u brojnim programima demokratizacije u Crnoj Gori, koji uključuju unapređenje učešća građana i građanki na lokalnom i nacionalnom nivou u cilju promovisanja tema od javnog interesa, pronalaženja rješenja za javne politike i traženja odgovornosti za postupanje javnih funkcionera.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta