Gradski portal

Potpisan Memorandum o saradnji na projektu “Aktivni mladi za zaštitu prirode”

Parkovi Dinarida – Mreža zaštićenih područja Dinarida i Udruga Dinarica iz Mostara inicirali su potpisivanje Memoranduma o saradnji između NP Lovćen, NP Kozara, Prijestonice Cetinje i Grada Prijedora.

“Potpisivanje Memoranduma o saradnji, ima za cilj uspostavljanje zajedničke saradnje između lokalnih Omladinskih servisa i Nacionalnih parkova. Cilj je podstaknuti mlade koji žive u blizini NP Lovćen i NP Kozara na učešće u konkretnim akcijama koje imaju za cilj zaštitu prirodnih i kulturnih vrijednosti parka”, navode iz ovih NVO.

Memorandumom o saradnji, kako objašnjavaju, dogovorene su zajedničke aktivnosti koje uključuju edukaciju mladih i njihovo uključivanje u rad zaštićenih područja.

“S tim u vezi, u narednom periodu, planirano je okupljanje trideset mladih entuzijasta uzrasta 14 – 17.godina, po petnaest iz svake zajednice, preko opštinskih Omladinskih servisa. Mladi će biti biti angažovani u šest volonterskih akcija u gore-pomenutim Nacionalnim parkovima. Akcije će uključivati uklanjanje invazivnih vrsta, monitoring biodiverziteta i preventivno uklanjanje zapaljivog materijala iz šumskih područja”, objašnjava se u saopštenju.

Dodatno, razviće se Junior Renger Program– program edukacije za mlade u zaštićenim područjima razvijen od strane EUROPARC federacije.

Program se sprovodi i implementira već 25 godina i u većini evropskih zemalja (Njemackoj, Austriji i Sloveniji, Holandiji).

Do danas, takav program nije pripremljen a ni realizovan u državama Zapadnog Balkana ali jeste u Sloveniji u Nacionalnom Parku Triglav.

“Ideja je da u okviru projekta pripremimo Junior Renger Program koji će biti realizovan u NP Lovćen kroz organizaciju sedmodnevne ljetnje škole u Nacionalnom parku Lovćen, namijenjene za trideset učesnika iz oba grada, s ciljem daljeg obrazovanja i senzibilizacije mladih o značaju očuvanja prirode. Program će biti prilagođen potrebama i kontekstu Zapadnog Balkana a cilj je da ga preuzmu i sprovode i druga zaštićena područja u CG, BIH ali i ostalim zemljama Zapadnog Balkana”, navodi se u saopštenju.

Ovaj vrijedan projekat dio je šireg Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), finansiranog od strane Evropske unije i implementiranog od strane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments

Najnovije