Predsjednica Sindikata doktora medicine Milena Popović Samardžić objavila je niz nepravilnosti koje je tokom tri godine sprovodio direktor Montefarma Goran Marinović.

Popović Samardžić je to iznijela u tekstu na svom profilu na Fejsbuku.

Gradski portal integralno prenosi objavu Popović Samardžić:

Nakon objavljenog Negativnog mišljenje na pravilnosti poslovanja Zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore „Montefarm“, koje je dala Državna revizorska institucija, u kojem su navedene nepravilnosti u poslovanju ove državne ustanove pod rukovodstvom gdina Marinovica, isti je proslijeđen na postupanje Tužilaštvu.

Nakon objavljenog izvještaja i vijesti da je preuzimao nepostojeći dug Fonda prema privatnoj veledrogeriji Medica Lani, i time kreditirao privatnu firmu od novca poreskih obveznika, Gdin Marinović nastavio je sa intenzivnim zapošljavanjem.

U posljednjih nekoliko dana na Zavodu za zapošljavanje mogli su se naći česti oglasi objavljeni od strane Montefarma, koji je već zatrpan prekobrojnom radnom snagom. Partijsko jačanje infrastrukture ili državni interes.

U više navrata protekle tri godine govorili smo o zloupotrebama u procesu javnih nabavki, koje je gdin Marinović vrlo otvoreno i neskriveno sprovodio. Tokom 2021. i 2022. pod izgovorom Kovida, ali u 2023. ova praksa je nastavljena. Isto je konstatovano u izvještaju DRI.

Usput da se podsjetimo šta još piše u izvještaju DRI:

Subjekat revizije je u postupcima jednostavnih nabavki pojedinačne vrijednosti ispod 5.000,00€, nabavljao ljekove i medicinska sredstva od dobavljača sa kojima ima sklopljene ugovore kroz otvorene postupke ili kroz pregovaračke postupke bez predhodno objavljenog javnog poziva (4 najveća dobavljača zbirno učestviju u iznosu 1.636.635,84€). Subjekat revizije je postupanje suprotno Zakonu o javnim nabavkama i podzakonskim aktima, obrazložio razlozima hitnosti nabavke medikamenata i medicinskog materijala. Revizijom je ustanovljeno postupanje suprotno članu 26 stav 16 Zakona o javnim nabavkama, kojim je definisan vrijednosni limit za nabavke roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti na godišnjem nivou do 5.000,00€ u slučajevima nabavke razne druge robe,opreme i materijala u sedam slučajeva.

U ZUACG „Montefarm” je više puta vršena izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistamatizaciji radnih mjesta. Državnim revizorima nije dat na uvid prečišćeni tekst Pravilnika o sistematizaciji, tako da se nijesu mogli uvjeriti koliko je radnih mjesta predviđeno Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta u ZUACG” Montefarm”.

Dat je na uvid pregled broja od 437 zaposlenih po organizacionim cjelinama subjekta revizije sa stanjem na dan 31. decembar 2021. godine. Stavljen je na uvid i spisak od 145 lica koja su u ZUACG „Montefarm” bila radno angažovana preko agencija za privremeno ustupanje zaposlenih u 2022.godini.

U ZUACG „Montefarm” je u poslovnoj 2022. godini preko agencija za privremeno ustupanje zaposlenih radilo 145 lica za koje je po osnovu zarada i poreza i doprinosa na lična primanja isplaćeno 1.074.700,57€.

Ugovori o djelu su zaključivani sa 37 lica na ime pomaganja u prodaji ljekova i medicinskih sredstava u apoteci, pružanja usluga farmaceutskog tehničara, molersko-farbarskih radova, konsultativnih poslova iz oblasti medija i marketinga, obuke zaposlenih iz oblasti javnih nabavki i stručne podrške u vršenju poslova vezanih za javne nabavke, primanje i pakovanje robe, čišćenje i održavanje zelenih površina i sl. Ugovori o djelu su zaključivani i sa opisom poslova koji spadaju u osnovnu djelatnost poslodavca, koji su morali biti sistematizovani u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta subjekta revizije. Polazeći od činjenice da poslove iz nadležnosti ustanove obavljaju zaposleni u istoj to je ugovore o djelu moguće zaključivati jedino za pružanje usluga koje nijesu predviđene radnim mjestima u okviru Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta. Utvrđeno je da subjekt revizije angažuje izvršioce po ugovorima o djelu puno radno vrijeme i duži vremenski period. Ovakav način angažovanja lica dovodi do negativnih posledica koje se ogledaju u pravnoj i socijalnoj nesigurnosti, što u konačnom može da dovede do sudskog epiloga.

Subjekt revizije treba da zaključuje ugovore o djelu saglasno važećoj zakonskoj regulativi, sa ugovorenom naknadom, uz obavezu izvršilaca da dostave potvrde o radno pravnom statusu i izvještaje o sprovedenim aktivnostima po zaključenim ugovorima, uz obezbjeđenje nadzora i kontrole. Ugovorima o djelu mogu se angažovati lica samo za obavljanje poslova koji nijesu iz opisa poslova zaposlenih iz Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta subjekta revizije.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, izvršni direktor
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta