Foto: Delegacija EU u Crnoj Gori

Foto: Delegacija EU CG

Vrhovni državni tužilac Milorad Marković sastao se u prostorijama Vrhovnog državnog tužilaštva sa ambasadorkom Evropske unije u Crnoj Gori Oanom Kristinom Popom i njenim saradnicima.

Marković je tom prilikom izrazio spremnost za saradnju sa Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori u procesu reforme koja očekuje državnotužilačku organizaciju.

“Prioritet u radu Državnog tužilaštva biće preduzimanja aktivnosti na ispunjavanju privremenih mjerila iz pregovaračkih poglavlja 23 i 24, koja podrazumijevaju efikasnu borbu protiv svih vidova kriminala, kao i ostvarivanje konkretnih rezultata. Samo na taj način daćemo pun doprinos uspostavljanju vladavine prava u Crnoj Gori”, naglasio je Marković.

Ambasadorka Popa je pozdravila riješenost vrhovnog državnog tužioca da intenzivira ključne reforme u Državnom tužilaštvu.

Ona je naglasila da je efikasno i odgovorno tužilaštvo od presudne važnosti za zaštitu vladavine prava i ubrzanje puta Crne Gore ka Evropskoj uniji.

Sagovornici su se saglasili da je u najskorijem periodu neohodno obezbijediti adekvatne uslove rada za Državno tužilaštvo, te da će Evropska komisija i u narednom periodu Državnom tužilaštvu pružati neophodnu podršku u cilju dostizanja međunarodnih standarda.

Izvor: CDM

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta