Ponude za pumpu na auto-putu do 26. aprila

Foto: Gradski.me

Monteput je produžio rok za dostavljanje ponuda za dugoročni zakup državne imovine i izgradnju benzinske pumpe na odmorištu Gornje Mrke na auto-putu Bar-Boljare do 26. aprila.

Ta pumpa je planirana na desnoj strani trase Smokovac-Mateševo. Za pumpu na lijevoj strani nije bilo produženja roka za dostavljanje ponuda.

Ovaj drugi tender za gradnju dvije pumpe je istekao 26. februara, prenose Vijesti.

Odluku o produženju roka za desnu stranu, kako je saopšteno iz državne firme, prije nekoliko dana je donijela tenderska komisija na predlog jednog od potencijalnih ponuđača. Iz Monteputa zvanično nije saopšteno koliko je pristiglo ponuda za pumpu na lijevoj strani.

Monteput je u septembru prošle godine raspisao pojedinačne tendere za pumpe na lijevoj i desnoj strani auto-puta, ali na njih nije bilo ponuda. Drugi tender je raspisan krajem decembra i u njemu je ostala ista minimalna cijena zakupa od 66,7 hiljada eura i 60 hiljada eura, ali se umjesto naknade od pet odsto ostvarenog prometa, sada traži da potencijalni zakupac plaća jedan cent po prodatom litru goriva.

U novom pozivu izbrisan je i uslov kojim je ponuđač morao da dokaže da je u posljednje dvije poslovne godine ostvario pozitivan finansijski rezultat, a smanjen je i iznos naknade za otkup tenderske dokumentacije sa osam hiljada eura koliko se tražilo u prvom pozivu na šest hiljada eura.

Ostao je uslov kao i iz prvog tendera da ponuđač dostavi investicioni program, obezbijeđen prihvatljivom garancijom banke, u kome se precizno navode struktura i dinamika investicije i planirani izvor potrebnog investicionog kapitala.

Ukupna površina koja se daje u zakup od 25 godina iznosi 6,67 hiljada metara kvadratnih, a namijenjena je za izgradnju benzinske stanice i pratećih uslužnih djelatnosti, u skladu sa Urbanističko-tehničkim uslovima (UTU).

Prema javnom pozivu ponuđač mora biti prodavac naftnih derivata koji u vlasništvu ima najmanje sedam objekata u kojima se vrši prodaja naftnih derivata, najmanje pet godina neprekidnog iskustva u obavljanju djelatnosti trgovine naftnim derivatima i mora da dokaže da posjeduje finansijsku sposobnost i novac neophodan za realizaciju predviđenog projekta pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji i ponudi.

Prema Detaljnom prostornom planu auto-puta Bar-Boljare pumpa će biti objekat maksimalne spratnosti P+1, koji će imati, između ostalog, veću javnu česmu i javni mokri čvor, u okviru benzinske stanice, službu prve pomoći i informacija sa službenim i javnim telefonom, prodavnicu rezervnih djelova i opreme, informativno-turistički punkt i kafe u zatvorenom prostoru sa terasom.

Izvor: Mina Business

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments