FOTO: GOV.ME

Uzimajući u obzir i dalje prisutne probleme u privredi izazvane pandemijom Korona virusa, prije svega nelikvidnost i potrebu za dodatnim finansijskim sredstvima, Vlada Crne Gore intenzivno radi na pripremi novog paketa mjera. Ukupna vrijednost kreditne podrške, uključujući IPARD program iznosiće 20 miliona eura, a njena realizacija će otpočeti naredne sedmice, saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

“Ova podrška je namijenjena prije svega mikro, malim i srednjim preduzećima čija je likvidnost ugrožena usled negativnog uticaja pandemije COVID-19., čime Vlada želi staviti poseban akcenat na podršku ovoj kategoriji preduzeća”, kaže se u saopštenju.

Kroz ovu podršku, kako se navodi, potencijalni korisnici, čije je poslovanje ugroženo usljed uticaja pandemije COVID-19 imaće mogućnost da apliciraju za veoma povoljna finansijska sredstva, u cilju rješavanja problema tekuće likvidnosti.

“Spomenuti paket kreditnih linija, prvenstveno se odnosi na finansiranje obrtnih sredstava i tekuće likvidnosti, uz veoma povoljne kamatne stope, koje se kreću od 1,5% do 3,0%, fiksno na godišnjem nivou. Takođe, poseban benefit za potencijalne korisnike se ogleda u činjenici da isti imaju mogućnost apliciranja za kreditna sredstva, na osnovu „mekih“ sredstava obezbjeđenja (mjenice preduzeća, lične mjenice)”, navodi se u saopštenju.

Kako dodaju, posebne povoljnosti ovog paketa vezane su za „Program podrške likvidnosti privrednicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom Korona virusa“ , putem koje potencijalni korisnici, čija je djelatnost ugrožena usled uticaja pandemije COVID-19,mogu aplicirati za kreditna sredstava u iznosu do 150.000,00 eura uz rok povraćaja do 5 godina uključujući godinu grejs perioda, uz kamatnu stopu od 1,5%.

“Namjena kredita je rješavanje problema likvidnosti kroz finansiranje obrtnih sredstava, neto zarada za zaposlene, troškova zakupa. Detaljne informacije će biti dostupne na sajtu Ministarstva ekonomskog razvoja i Investiciono razvoj fonda”, kaže se u saopštenju.

Napominju, da istovremeno Ministarstvo ekonomskog razvoja i Ministarstvo finansija i socijalnog staranja u saradnji sa Međunarodnim finansijskim institucijama rade na obezbjeđivanju dodatnih finansijskih sredstava kojima će podržati privredu, a koja će takođe biti dio novog paketa podrške privredi.

“Set kreditnih linija priprema Investiciono razvojni fond Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i Ministarstvom finansija i socijalnog staranja u cilju obezbjeđivanja dodatne finansijske podrške za likvidnost”, zaključuje se u saopštenju Ministarstva ekonomskog razvoja.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta