NAJNOVIJE

Bivši potpredsjednik Vlade i ministar pravde Zoran Pažin ocijenio je, nakon što je Vlada utvrdila prijedlog Zakona o budžetu 30. marta, da je silom Ustava Krivokapićevom kabinetu – prestao mandat.

Pažin ističe da član 101 Ustava Crne Gore eksplicitno propisuje kada vladi prestaje mandat.

“Nakon saznanja da je Vlada, iako je prijedlog Zakona o budžetu utvrdila na sjednici 30. marta, isti dostavila Skupštini tek 31. marta – nema nikakve dileme da su nastupile pravne posljedice prestanka mandata Vlade. I to silom samog Ustava, koji u članu 110, u stav 1, eksplicitno propisuje da Vladi prestaje mandat prestankom mandata Skupštine, podnošenjem ostavke, kad izgubi povjerenje i, što je pravno relevantno u konkretnom slucaju – ako ne predloži budžet do 31. marta budžetske godine”, rekao je Pažin za Pobjedu.

Nekadašni zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom naglašava da je pogrešan stav i laičko tumačenje onih koji 31. mart smatraju posljednjim, završnim rokom.

“Pogrešan je stav i krajnje laičko mišljenje da je 31. mart završni rok, koji uključuje i sam navedeni datum, u kome Vlada može, bez pravnih posljedica, da Skupštini predlozi budžet, jer je iz strukture ustavno-pravne norme jasno je da se radi u pravno-tehničkom smislu o uslovu i to negativnom rezolutivnoim uslovu, čije ostvarenje podrazumjeva pad Vlade, kojoj ipso iure, po sili samog Ustava, prestaje mandat, a ne o roku, koji bi podrazumjevao izvorno ovlašćenje svake Vlade da predlaže budžet tek 31. marta”, kaže Pažin.

Smatra da je jako bitno precizno tumačiti ustavne norme.

“Kako se radi o uslovu, a ne roku, kao posve razlicitim madalitetima ustavno pravnog normiranja, i tumacenje ove ustavno pravne odredbe je razlicito kada se radi o uslovu, a ne o roku. Naime, rok je – i u pravnoj nauci i u prakticnoj pravnoj primjeni – ,,buduća izvjesna okolnost”, za koju pravo veže određene pravne posljedice. Međutim, uslov je ,,buduća neizvjesna okolnost”, koja podrazumjeva pravne posljedice drugačije pravne prirode, u odnosu na rok. Jasno je i logički, ne samo pravno, da se ne može unaprijed znati da li će Vlada, koja nije predložila budžet tekuće godine za narednu godinu, što je redovna obaveza Vlade, shodno cl. 100. st1.t.6. Ustava, to da učini tokom budžetske godine, do 31. marta, zbog čega se van svake sumnje radi o uslovu, a ne o roku, kao različitim modalitetima pravnog normiranja, kao što su i sve druge propisane okolnosti iz člana 110 . Ustava (prestanak mandata Skupstine; podnošenje ostavke; kad izgubi povjerenje) rezolutivni (raskidni) uslovi, čijim ispunjenjem Vladi prestaje mandat, a ne rokovi“, tumači nekadašnji ministar pravde.

Pažin takođe upozorava da je 31. mart dan neispunjenja takozvanog rezolutivnog uslova te je posljedicu Vlada mogla da izbjegne samo da je bužet dostavila parlementu zaključno sa 30. martom.

“Važno je ukazati da datum 31. mart nije nikakav završni rok, kako to deplasirano tumači Vlada, nego je to dan ispunjenja negativnog rezolutivnog (raskidnog) uslova, čijim ispunjenjem prestaje mandat Vladi, po sili samog Ustava. Vlada je pravnu posljedicu prestanka mandata mogla izbjeći jedino da je prijedlog Zakona o budžetu dostavila Skupštini – zaključno sa 30. martom u ponoć. Već 31. marta to nije bilo pravno moguće, usljed striktnih uslova (ius cogens) člana 110. Ustava, kog dana je nastupio, neovisno od volje Vlade, i uopšte vlasti ili opozicije, negativni rezolutivni uslov koji podrazumjeva prestanak mandata Vlade”, kategoričan je Pažin.

Objašnjava da je, upravo zbog negativnog rezolutivnog uslova propisanog u Ustavu, Vladi Zdravka Krivokapića prestao mandat i da je sada njegov kabinet u takozvanom tehničkom mandatu.

“U pogledu navedenog negativnog rezolutivnog (raskidnog) uslova, vrijeme do 31. marta je period u kome uslov (conditio iuris), kao buduća neizvjesna okolnost, pravno ,,visi” (conditio pendent) i ne zna se da li će nastupiti, jer nije unaprijed poznato da li će Vlada predložiti Skupštini budžet, dok je dan 31. mart datum kada je negativni rezolutivni (raskidni) uslov nastupio (conditio exist), čime je Vladi prestao mandat. To ujedno znači da je Vlada u tzv. tehničkom mandatu i, shodno članu 110, stav 2 Ustava, nastavlja rad do izbora Vlade u novom sastavu”, zaključio je Pažin.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta