Foto: Pobjeda/I. Mandić

Za samo tri mjeseca ove godine, u park-šumama Zlatica, Gorica, Ljubović i Tološi posađeno je 2.000 sadnica, formirani su novi drvoredi na bulevarima Stanka Radonjića i Crnogorskih serdara, a Zagorič je dobio savremenu parkovsku površinu sa sadržajima za igru djece, odmor i rekreaciju

a samo godinu glavni grad postao je bogatiji za više od 100.000 kvadratnih metara novih zelenih površina, dva parka i 13 dječjih igrališta.

Ozelenjeno je sedam kružnih tokova, više od 10.000 kvadrata razdjelnih ostrva i formirano 16 drvoreda duž saobraćajnica, kao i nekoliko skverova. U sklopu projekta Mikro 020 uređeno je šest lokacija. Za tri mjeseca ove godine u četiri park-šume posađeno je 2.000 sadnica, formirani drvoredi na dva bulevara i izgrađen još jedan park, u Zagoriču.

Takođe, u protekloj godini, izgrađen je značajan broj novih poligona, a pojedini postojeći su u potpunosti rekonstruisani, na sedam lokacija su postavljene multifunkcionalne sprave za trening na otvorenom, a ove aktivnosti nastavljaju se i ove godine.

OZELENJAVANJE

Za samo tri mjeseca ove godine, podsjeća pi-ar Zelenila MilicaVukčević, u park-šumama Zlatica, Gorica, Ljubović i Tološi posadili su 2.000 sadnica za pošumljavanje.

– U tom periodu formirali smo nove drvorede u bulevarima Stanka Radonjića i Crnogorskih serdara, u Zagoriču smo izgradili savremenu parkovsku površinu sa sadržajima za igru djece, miran odmor i rekreaciju. Takođe, u sklopu akcije za skupštine etažnih vlasnika pripremili smo više od 20 ponuda, uredili prostore ispred tri stambene zgrade i nastavljamo realizaciju programa – kazala je Vukčević.

Za samo godinu, ističe Vukčević, glavni grad je postao bogatiji za više od 100.000 kvadratnih metara novih zelenih površina, dva parka i 13 dječjih igrališta.

– Novi Podgorički park prostire se na 10.000 kvadrata, a nekada zaboravljena površina između mostova Milenijum i Gazela, postala je prava oaza mira u kojoj svoje slobodno vrijeme svakodnevno provodi veliki broj građana. Uklapanjem rustičnih i modernih detalja, sa puno sadržaja za odmor i opuštanje, postigli smo sklad u dizajnu i za kratko vrijeme ovaj park postao je omiljeno mjesto svih generacija. Takođe, novi park površine 6.000 kvadratnih metara izgrađen je na uglu Aerodromske i Ulice Bore Stankovića, a sadržajno je prilagođen svim generacijama. Dječje igralište sa kombinovanom spravom za mališane izgrađeno je na podlozi od tartana, izgrađen je i sportski poligon, ugrađeni su sto za stoni tenis i stolovi za šah, obezbijeđen je prostor za miran odmor sa setovima stolova i klupa, i drugim urbanim mobilijarom (parkovskim klupama, korpama za otpatke, pepeljarama). Kako bi ova površina s pravom imala status parka, posađeno je preko 100 odraslih sadnica drveća, izgrađene su i rekonstruisane staze i oslikane dječjim motivima, a rekonstuisana je i teretana na otvorenom – navodi Vukčević.

Povedeni pozitivnim iskustvom iz 2019. godine, ističe da je u 2020. godini izgrađeno i rekonstruisano 13 dječjih igrališta.

– Na svim igralištima ugrađena je gumena podloga, a prostori oko njih oplemenjeni su sadnicama drveća, novim travnjacima, novim klupama i korpama za otpatke, te su prema sadržajima ovi prostori dobili epitet manjih parkovskih površina. Nova igrališta ravnomjerno su raspoređena na teritoriji glavnog grada i opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci, kako bi se najmlađima iz svih djelova grada omogućili jednaki uslovi za bezbrižno odrastanje – poručila je pi-ar Zelenila.

Park na Starom aerodromu

Zelenilo duž saobraćajnica predstavlja važnu kariku u izgledu grada pa je i u 2020. godini posebna pažnja posvećena ozelenjavanju novoizgrađenih i postojećih saobraćajnica.

– Ozelenjeno je sedam kružnih tokova i preko 10.000 kvadrata razdjelnih ostrva i formirano 16 drvoreda duž saobraćajnica, a ozelenjeni su i skverovi na Agovića brijestu, u Ulici Mira, Perojskoj i Dalmatinskoj – podsjeća Vukčević.

Osim navedenih lokacija u sklopu projekta Mikro 020, navodi ona, uređeno je šest lokacija – kod spomenika Ivanu Crnojeviću, u Ulici Ilije Plamenca, na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, na Rimskom trgu, na Bulevaru Josipa Broza Tita i Ulici Ivana Vujoševića.

IGRALIŠTA

Protekli period a naročito 2020. godinu, poručuju iz Agencije za stanovanje, obilježile su aktivnosti koje su u značajnoj mjeri poboljšale stanje sportske infrastrukture namijenjene rekreativcima.

– Izgrađen je značajan broj novih poligona, a pojedini postojeći su u potpunosti rekonstruisani. Glavni grad je taj projekat realizovao kroz aktivnosti privrednih društava Putevi, Komunalne usluge i Agencija za stanovanje. Za tu namjenu prošle godine izdvojena su sredstva u iznosu od 300.000 eura, a dodatno su značajnu podršku pružili Fudbalski savez Crne Gore i tadašnje Ministarstvo sporta i mladih – navode iz Agencije za stanovanje.

Od značajnijih rekonstrukcija postojećih i izgradnje novih poligona izdvajaju rekonstrukciju kultnog poligona pod Goricom, poligona u Ulici Meše Selimovića, rekonstrukciju poligona za odbojku i mali fudbal u okviru SC ,,Morača“, rekonstrukciju poligona u Moskovskoj ulici, rekonstrukciju poligona za fudbal i košarku na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, izgradnju novog poligona na Pričelju.

– Na svim tim poligonima postavljene su i odgovarajuće podloge od tartana ili vještačke trave. Treba istaći i rekonstrukciju košarkaškog terena u Njegoševom parku, za čiju je realizaciju bilo zaduženo privredno društvo Sportski objekti. Osim toga izgrađen je novi poligon na Starom aerodromu, jedan poligon na Koniku, a rekonstruisani su i poligoni na Ljuboviću i u Ulici Buda Tomovića. Intervencije manjeg ili većeg obima vršene su i na poligonu u Ulici Koste Racina, na Bulevaru Crnogorskih serdara i u dvorišnom dijelu Karađorđeve ulice. Nova ograda je postavljena na poligonu za fudbal u okviru MZ Jedinstvo, intervencije su rađene i na poligonima u naselju Zelenika, na Bulevaru Admirala Zmajevića, u Ulici Miloša Obilića, Bracana Bracanovića, poligonu u Mojanovićima, ograđen je i obnovljen mobilijar na poligonu na Murtovini, ograđen je poligon u okviru MZ Proleter – podsjećaju iz Agencije.

Tokom izvještajnog perioda na sedam lokacija su postavljene multifunkcionalne sprave za trening na otvorenom i to u Botunu (dvije), Farmacima, Bloku pet, Moskovskoj ulici, MZ Momišići i Tološkoj šumi, gdje su sprave prilagođene i licima sa invaliditetom.

Uređenje rekreativne zone u Tološkoj šumi (Autorka: Iva Mandić/Pobjeda)

– Tamo gdje se stalo krajem prošle, nastavljeno je početkom ove godine. Glavni grad je u saradnji sa privrednim društvima grada izgradio sugrađanima iz Zagoriča novi mulifunkcionalni poligon i stavio ga u funkciju. Uskoro će i naši sugrađani sa Zabjela dobiti novi multifunkcionalni poligon. Oba poligona se nalaze u okviru novoizgrađenih multifunkcionalnih površina – poručuju iz Agencije.

Rekonstruisan je i manji poligon u Momišićima u Ulici Serdara Jola Piletića, kao i poligon u Ulici Španskih boraca. Uslovi za basket stvoreni su i na Kakarickoj gori.

– Kroz poslove tekućeg održavanja intervencije manjeg i većeg obima vršene su na desetak poligona od početka godine. To je podrazumijevalo farbanje poligona, dopunu sadržaja, zamjenu oštećenog mobilijara. Multifunkcionalne teretane od početka godine postavljene su u Tološkoj šumi i park-šumi Beglaci. Do kraja godine biće izvršena rekonstrukcija značajnog broja poligona – poručuju iz Agencije za stanovanje.

U toku je izgradnja parkova na Zabjelu i Koniku

Pi-ar Zelenila Milica Vukčević podsjeća da su njihove ekipe trenutno raspoređene na realizaciji tri velika projekta.

– U toku je izgradnja parka na Zabjelu sa sadržajima za sve generacije na prostoru od 5.000 kvadratnih metara i parka na Koniku koji će zauzimati prostor od 8.000 kvadrata, kao i pejzažnom uređenju razdjelnih ostrva i kružnih tokova na Jugozapadnoj obilaznici – navela je Vukčević.

Pored ova dva parka, privodi se kraju i uređenje rekreativne zone u Tološkoj šumi, što je donacija kompanije Bemax glavnom gradu.

AKCIJE U SARADNJI SA SKUPŠTINAMA ETAŽNIH VLASNIKA

U cilju uvezivanja zelenih površina u sistem zelenih površina glavnog grada, u 2020. godini Zelenilo je pokrenulo akciju u okviru koje 50 odsto uređenja ispred skupština etažnih vlasnika finansira Glavni grad, a 50 odsto skupštine etažnih vlasnika.

– Na ovaj način u prethodnoj godini uređeni su prostori ispred 28 stambenih zgrada, a za istu akciju koju smo pokrenuli i ove godine je za samo nedjelju dana pristiglo više od 50 zahtjeva. Potrudićemo se da na ovaj način uredimo što veći broj površina kako bi naši sugrađani mogli da uživaju ispred svojih zgrada – poručuje pi-ar menadžerka Zelenila.

Sto za stoni tenis na Starom aerodromu (Autorka: Iva Mandić/Pobjeda)

STOLOVI ZA STONI TENIS I ŠAH – PUN POGODAK

Iz Agencije za stanovanje ističu da je postavljanje stolova za stoni tenis i šah na više lokacija u gradu naišlo na izuzetno pozitivne reakcije građana.

– Po dva stola za stoni tenis postavljena su u Ulici Meše Selimovića, u Tološkoj šumi i na Gorici, a po jedan u parku na Starom aerodromu, na Ljuboviću i u parku na Bulevaru Ivana Crnojevića. Stolovi za šah postavljeni su u Tološkoj šumi, ulicama Đoka Miraševića, Moskovskoj i Meše Selimovića, zatim na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, u Njegoševom parku, u novom parku na Starom aerodromu (dva), u Karađorđevoj ulici, u Podgoričkom parku, u krugu SC Morača, u Ulici Bracana Bracanovića, u parku na Pobrežju, kao i u ulicama 4. jula, Buda Tomovića (dva) i kod prostorija MZ Jedinstva.

Izvor: Pobjeda.me

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta