NAJNOVIJE

Foto: gov.me

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici razmotrila više kadrovskih pitanja.

U tom kontekstu, Vlada je:

donijela Rješenje o imenovanju Ljubiše Madžgalja za zamjenika Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Bijelom Polju,

donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Zavoda za školstvo Radovana Popovića,

donijela Rješenje o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca” u sastavu: Snežana Đurković, Petar Krstajić, Ružica Bajčeta, Edis Sijarić i Snežana Šćepanović Raičević, i Rješenje o imenovanju novog Odbora u sastavu: Branko Perušković, Željko Krstajić i Mileta Mihailović,

predložila Skupštini akcionara „Montenegroberza” AD Podgorica da za članove Odbora direktora, predstavnike državnog kapitala, izaberu Ivanu Radojičić i Vericu Matanović,

odredila Aleksandru Popović za punomoćnicu-predstavnicu državnog kapitala na Skupštini akcionara „Montenegroberze” AD Podgorica,

donijela Rješenje o određivanju mr Radmile Perović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za politiku odbrane u Ministarstvu odbrane,

donijela Rješenje o imenovanju Marka Markovića za državnog sekretara u Ministarstvu odbrane,

donijela Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za javno zdravlje, prekursore i kozmetičke proizvode u Ministarstvu zdravlja dr Ivane Živković,

donijela Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za biomedicinu i transplantaciju u Ministarstvu zdravlja Sandre Damjanović,

donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za zdravstvenu zaštitu, farmakologiju i regulisane profesije u Ministarstvu zdravlja Radovana Nikolića,

donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za normativnu djelatnost i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja Stevana Đurišića,

donijela Rješenje o određivanju dr Ivane Živković za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za javno zdravlje i biomedicinu u Ministarstvu zdravlja,

donijela Rješenje o određivanju mr Svetlane Šljivančanin za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvoj turizma i izradu propisa u oblasti turizma u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera,

donijela Rješenje o određivanju Tamare Brajović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za klimatske promjene i zaštitu prirode u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera,

donijela Rješenje o određivanju Dalibora Jošovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za održivi razvoj i razvoj sjevera u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera,

donijela Rješenje o određivanju mr Balše Bajagića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za ekologiju u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera,

donijela Rješenje o imenovanju mr Milice Adžić za državnu sekretarku u Ministarstvu finansija,

donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. sekretarke Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Biljane Jelić

donijela Rješenje o određivanju Bobane Zečević za vršiteljku dužnosti sekretarke u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za projekte (IPA) inovacije i zdravstveni turizam u Ministarstvu zdravlja mr Luke Đukanovića,

donijela Rješenje o određivanju dr Jovane Novaković za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za farmakologiju, prekursore i kozmetičke proizvode u Ministarstvu zdravlja,

donijela Rješenje o određivanju Amre Pepić za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za IPA i druge projekte i infrastrukturu u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja,

donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. pomoćnika direktora – rukovodioca Sektora za velike poreske obveznike u Upravi prihoda i carina Mijata Ilinčića i

donijela Rješenje o imenovanju Mirsada Dreića za državnog sekretara u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta