NAJNOVIJE

Komisija za sprovođenje javnog poziva za davanje na korišćenje bez naknade montažnih objekata privremenog karaktera (kućica) za potrebe organizacije Novogodišnjih praznika 2023/2024 objavila je rang listu učesnika koji su ostvarili pravo na korišćenje objekata.

Rang lista je dostupna OVDJE.

“Na ovu Rang listu može se uložiti prigovor Komisiji u roku od tri dana od dana njenog objavljivanja na sajtu Glavnog grada i to preko arhive Glavnog grada (Njegoševa 20, ulaz sa Trha nezavisnosti).  Odluka Komisije po prigovoru je konačna i objavljuje se na internet stranici www.podgorica.me”, navode iz Glavnog grada.

Podsjećamo, tokom trajanja manifestacije montažne objekte privremenog tipa koristiće subjekti čije djelatnosti podstiču ekonomski i turistički razvoj, te doprinose afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti Podgorice.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta