Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Glavni grad Podgorica ICT Cortexom i Logate Institut za informacione tehnologije nedavno su potpisali memorandum o saradnji, sa ciljem dodatnog osnaživanja IT zajednice u Crnoj Gori.

Jedna od aktivnosti odnosi se na konkurs za učešće u ljetnjoj školi programiranja, koja je namijenjenaučenicima VII i VIII razreda na teritoriji Podgorice, a prijave su otvorene do 28.08.2022 godine. Tokom obuke polaznici će imati priliku da nauče osnove algoritmike i programiranja na kursu „JavaScript – programiranje igara“, te da na kraju obuke prezentuju svoje isprogramirane igre.

Ljetnja škola će trajati od 05.09 do 01.10.2022 godine, a radionice će se održavati 3 puta sedmično u trajanju od 2 sata u Birziminium hubu.

Pravo učešća imaju svi upisani učenici/e VII i VIII razreda podgoričkih osnovnih škola, a učesnici konkursa su dužni da, poznaju rad na računaru da mogu kreirati datoteku i folder, ispune online upitnik, dostave dokaz da su učenici, kao i da polažu logičko-matematički test sklonosti. Učesnici su dužni da do 28. avgusta 2022. godine ispune online upitnik, te dostave dokaze na e-mail adresu akademija@logate.com

Prilikom prijave svi prijavljeni kandidati će raditi test sklonosti. Riječ je o logičko-matematičkom testu, a prilikom selekcije polaznika, uzimaju se u obzir najbolje ostvareni rezultati na testu. Svi učesnici koji ispune uslove Konkursa biće obaviješteni o vremenu i mjestu polaganja testa, najkasnije 3 dana prije njegovog održavanja. Dvadeset učesnika koji najbolje urade test imaće priliku da pohađaju ljetnju školu programiranja. Do 28. avgusta 2022. godine potrebno je odgovoriti na online upitnik koji se nalazi na adresi: https://forms.gle/UUbn7TaghiQ7iNeg7

Nakon završenog testiranja, 20 najboljih polaznika će pohađati ljetnju školu programiranja, a po uspješnom završetku dobiti diplome i potvrdu da su stekli osnovna znanja iz oblasti programiranja.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me

Dokumenta