Foto: Skupština Crne Gore

Kopredsjednice Ženskog kluba u Skupštini Crne Gore,  Branka Bošnjak i Vesna Pavićević sastale su se danas sa predsjednicom nevladine fondacije Banka hrane Marinom Medojević, u cilju rješavanja rastuće stope siromaštva u Crnoj Gori izazvane pandemijom Kovid-19, te realizacije moguće saradnje, kako bi zajedničkim aktivizmom pokušale da doprinesu ublažavanju ove vrlo alarmantne situacije, saopšteno je iz Skupštine Crne Gore.

„Imajući u vidu veoma zabrinjavajuće stanje u Crnoj Gori kada je u pitanju ekspanzija siromaštva, a posebno negativne posljedice koje je pandemije Kovid-19 ostavila na porodice sa najnižim primanjima, nezaposlene, one sa nesigurnim poslovima, kao i samozaposlene, njihov ekonomski i socijalni status, predsjednica Banke hrane je ukazala, da je neophodno što hitnije, sistemski djelovati, tako što bi Skupština Crne Gore kao predstavnički dom građana, trebala da osnuje posebni Savjet za borbu protiv siromaštva”, navodi se u saopštenju.

Ova ideja je naišla na punu podršku kopredsjednica Ženskog kluba, koju će one delegirati članicama Kluba i predsjedniku Skupštine Crne Gore.

Iz Skupštine ističu da bi cilj Savjeta bio koordinacija aktivnosti svih relevantnih činilaca društva u pravcu sinhronizacije politika i aktivnosti na planu sveobuhvatne borbe protiv jednog od najvećih strukturnih problema našeg društva – siromaštva.

Kako navode, Savjet bi sačinjavali predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, medjunarodnih predstavnika (SB,EU, UNDP), NVO sektora, privrede, sindikata, Univerziteta, vjerskih zajednica.

„Pored toga što svi relevantni izvještaji i domaćih i međunarodnih organizacija godinama ukazuju na eksploziju siromaštva i na slabu koordinaciju nadležnih državnih institucija a i segmenata civilnog društva koji se bave ovom problematikom, ipak do sada nije postojala inicijativa za formiranje ovakvog jednog krovnog tijela”, kazale su one.

Zaključile su da je fenomen siromaštva veoma kompleksan i da zahtjeva puni angažman svih segmenata društva. Samo zajednička kooridirana aktivnost Vlade, Skupštine, civilnog sektora, medjunarodnih organizacija, donatora, privatnog sektora, može dovesti do željenog efekta I rezultata vidljivih na terenu.

„Imajući u vidu da Skupština ima zakonodavnu, ali i kontrolnu i predstavničku funkciju, složile su se da Ženski klub treba da inicira prema rukovodstvu Skupštine, u što kraćem roku, osnivanje Savjeta za borbu protiv siromaštva”, ističu u saopštenju.

Predsjednica Banke hrane je ukazala kopredsjednicama Ženskog kluba da se ova fondacija već 11 godina bavi fenomenom siromaštva i bacanja hrane i da je ona spremna da se aktivno uključi u pripremu za osnivanje ovakvog jednog tijela, koje je neophodno Crnoj Gori.

„Ukoliko bi  Predsjednik Skupštine bio spreman da sa kopredsjedava Savjetom sa predstavnikom civilnog sektora koji se bavi ovom problematikom, uz aktivno participiranje Ženskog kluba,  to sa institucionalnog aspekta doprinijelo podizanju reprezentativnosti i uticaju ovog tijela, pa bi se očekivao i najviši nivo od predstavnika Vlade i predstavnika drugih segmenata društva”, kazala je Medojević.

Predsjednica Banke hrane je upoznala sagovornice da su istraživanja za potrebe Evropskog parlamenta pokazala da ispitanici očekuju da politički prioritet treba da bude borba protiv siromaštva i društvene nejednakosti, pa je zato Evropski parlament usvojio rezoluciju na predlog Komisije o smanjivanju razlika i suzbijanju siromaštva među zaposlenima, u kojoj se traži uvođenje minimalne zarade.

„Euposlanici su svjesni da načelo da sa zaposlenjem nestaje siromaštvo ne važi u sektorima s niskim primanjima, kao ni za one koji rade u nesigurnim i netipičnim radnim uslovima i da čak 95 miliona Evropljana živi u opasnosti od siromaštva, uprkos tome što je Evropska unija jedno od najbogatijih područja na svijetu”, ističe Medojević.

Ona takođe ističe da je Svjetska banka u više navrata ocijenila da će pandemija direktno uticati na porast siromaštva u svijetu i da bi zbog usporavanja privrede i ograničene mobilnosti, izmedju 88 i 115 miliona ljudi širom svijeta moglo da bude gurnuto u ekstremno siromaštvo.

„Sagovornice su se saglasile da ovi alarmnatni podaci zahtijevaju hitnu, sistemsku reakciju, te će u tom pravcu zajednički djelovati i pokrenuti u što kraćem roku inicijativu za osnivanje Savjeta za borbu protiv siromaštva, kao krovnog tijela koje će umrežiti sve segmente društva u borbi protiv ove pošasti”, zaključuju u saopštenju.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta