NAJNOVIJE

Dvadeset organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana objavilo je danas zajedničko pismo u kojem traže da radnička i socijalna prava budu uvrštena u agendu Berlinskog procesa i predstojećih diskusija o zajedničkom tržištu.

U pismu, organizacije pozivaju lokalne vlade, regionalna tijela i Evropsku uniju da daju prioritet radničkim i socijalnim pravima u okviru dalje ekonomske integracije, posebno Zajedničkog regionalnog tržišta Zapadnog Balkana.

“Vjerujemo da je uključivanje radničkih i socijalnih prava, ne samo moralni imperativ, već i ključna osnova za izgradnju dugoročnog prosperiteta i stabilnosti u regionu. Uključujući ove aspekte u okvir Zajedničkog regionalnog tržišta, na osnovama međunarodnih standarda dostojanstvenog rada, možemo osigurati poštene i pravedne uslove rada za sve pojedince i pojedinke, bez obzira na njihov radni status. Ovo, između ostalog, uključuje pravo na bezbjedno i zdravo radno okruženje, platu za život, jednake mogućnosti i slobodu organizovanja i kolektivnog pregovaranja. Obezbjeđivanje ovih prava neće samo koristiti radnicima i radnicama, već će doprinijeti i ekonomskom rastu, socijalnoj koheziji i opštem blagostanju građana i građanki u našem regionu“, navodi se u pismu.

Organizacije takođe pozivaju na osnivanje radne grupe posvećene integraciji radnih i socijalnih prava u okvir Zajedničkog regionalnog tržišta.

One takođe pozivaju lokalne vlade da sarađuju sa relevantnim akterima, uključujući i sindikate, organizacije civilnog društva i stručnjake za radna prava i socijalnu politiku, kako bi razvili sveobuhvatne mjere i strategije na ovom planu.

“Zahtijevamo od naših vlada da preduzmu navedene korake kako bi pokazali posvećenost dobrobiti i dostojanstvu naših građana i građanki i dali pozitivan primjer odgovornosti. Iskreno se nadamo da će Zajedničko regionalno tržište iskoristiti ovu priliku da u svom okviru da prioritet radničkim i socijalnim pravima, stvarajući tako pravedniju i prosperitetniju budućnost za sve“, zaključuje se u pismu.

Samit Berlinskog procesa biće održan 16. oktobra u Tirani, u Albaniji.

Samit će okupiti lidere Zapadnog Balkana, Evropske unije i drugih regionalnih partnera koji će razgovarati o napretku u regionalnoj saradnji i ekonomskoj integraciji.

Očekuje se da će razgovori biti fokusirani na nekoliko pitanja koja uključuju i implementaciju Zajedničkog regionalnog tržišta zemalja Zapadnog Balkana.

Dvadeset organizacija civilnog društva, koje su potpisale pismo, ranije je u septembru ove godine usvojilo zajednički Manifest o dostojanstvenom radu (www.decentworkbalkans.com).

Ove organizacije su

1. Centar za politike emancipacije, Srbija

2. Institut za socijalnu politiku ‘Musine Kokalari’, Kosovo

3. Institut za kritiku i društvenu emancipaciju, Albanija

4. Udruženje zaštite na radu Crne Gore, Crna Gora

5. Centar za ženska prava, Crna Gora

6. Savez za djecu i mlade – Kuća, Crna Gora

6. Front slobode, Bosna i Hercegovina

7. Otvorena porta, Severna Makedonija

8. Centar za dostojanstven rad, Srbija

9. Kosovska inicijativa za stabilnost, Kosovo

10. Centar rodna alijansa za razvoj, Albanija

11. Udruženje zaštite na radu, Crna Gora

12. Crvena – Udruženje za kulturu i umjetnost, Bosna i Hercegovina

13. Roza – Udruženje za radna prava žena, Srbija

14. Centar za politike i zagovaranje, Kosovo

15. Investicija u društveni razvoj, Albanija

16. Zora – Udruženje za socijalni, kulturni i kreativni razvoj, Bosna i Hercegovina

17. A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Srbija

18. Lens, Kosovo

19. Centar za radna prava, Albanija

20. Zajedno za život, Albanija

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta