Opština Budva tužila Vladu Crne Gore i Morsko dobro zbog zloupotrebe ovlašćenja

Opština Budva je podnije krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu protiv članova Vlade Crne Gore i Mladena Mikijelja, direktora, Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom zbog kako su naveli zloupotrebe službenog položaja.
Foto: Gradski
Foto: Gradski.me

Ukazali su da je Odluka Vlade od 20.05.2024.godine (odluka kojom se ovlašćuje Mladen Mikijelj, direktor javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore da potpiše sporazum o predaji državine Luke Budva sa dosadašnjim korisnikom “Dukley Marina” doo Budva, a Miinistrarstvo finansija se zadužuje da na račun JPMD preusmjeri novčana sredstva u iznosu od 664.362,44€) donijeta uz, kako navode, više kršenja pozitivno-pravnih propisa Crne Gore, i to:

Odluka je, kako su kazali, donijeta suprotno čl. 10 Uredbe o Vladi Crne Gore, koja propisuje da: “Vlada može, na predlog predsjednika Vlade, u hitnim i drugim naročito opravdanim slučajevima, bez održavanja sjednice odlučiti o pojedinim pitanjima, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade.

Istakli su da je u konkretnom slučaju izostao je predlog Predsjednika Vlade CG;

Kazali su da Ministarstvo finansija nije dostavilo pozitivno mišljenje o fiskalnom uticaju na poslovanje JPMD u vezi preuzimanja luke Budva.

„Ministarstvo finansija u mišljenju br. 02-01-430/24-3495/2 od 20.05.2024.godine jasno ukazuje da je članom 4. Odluke o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske reserve propisana mogućnost da se sredstva tekuće budžetske rezerve mogu opredijeliti za pomoć pravnim licima za finansiranje njihove djelatnosti. Dok je članom 43. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti propisano da se za neplanirane i nedovoljno planirane izdatke tokom fiskalne godine mogu koristiti sredstva tekuće rezerve uz prethodnu saglasnost Vlade CG. Imajući u vidu da se korišćenje budžetsih sredstava predlaže za potrebe pozajmice JPMD, što predstavlja finansijsku pomoć pravnom subjektu, to Ministarstvo finansija predlaže da se zatraži mišljenje od Agencije za zaštitu konkurencije u dijelu odredbi zakona za kontrolu državne pomoći“, saopšteno je iz budvanske opštine.

Iz budvanske opštine se pitaju li je prije donošenja Odluke zatraženo mišljenje Zaštitnice imovinsko pravnih interesa CG, kao zakonskog zastupnika, budući da je Sporazumom o predaji državine luke Budva predviđeno da JPMD i Ducley Marina ne odustaju od pokrenutih sudskih sporova, te se opravdano postavlja pitanje šta se dešava sa Lukom Budva ako Ducley Marina uspije u sudskom sporu i dokaže da ima pravo na upravljanje lukom do 2027.godine.

„Ukoliko JPMD uspije u sporu, na koji način je moguće naplatiti potraživanja od Ducley marina, budući da im ovim sporazumom prestaje jedina djelatnost koju obavljaju, te nemaju drugu imovinu iz koje se može naplatiti eventualno potraživanje?“, saopšteno je iz Opštine Budva

Dodaju da je odluka donijeta na telefonskoj sjednici, koja odluka nije objavljena u Službenom listu CG (shodno čl. 5 Zakona o objavljivanju propisa i drugih akata).

„Ista nije stupila na snagu, te se postavlja pitanje kako je izvršena primopredaja Luke i da li je potpisan Sporazum o predaji državine Luka Budva između Dukley Marina i JPMD?“, kazali su iz budvanske opštine.

Iz budvanske opštine su dali nekoliko predloga i to:

Da specijalni tužilac Specijalnog državnog tužilaštva donese naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenih;

Da se u svojstvu osumnjičenih saslušaju svi članovi Vlade Crne Gore i direktor JP Morko dobro-a Mladen Mikelj na sve gore pomenute okolnosti;

Da se u svojstvu svjedoka ispita izvršni direktor Dukley marina d.o.o. Budva;

Da se pribavi i izvrši uvid u komplentu dokumentaciju koja dokazuje sve navedeno;

Te da se po okončanju istrage protiv osumnjičenih podigne optužnica.

Ostavite komentar

0 Komentari
Inline Feedbacks
View all comments