NAJNOVIJE

Sa sastanka

Misija OEBS-a će nastaviti da bude pouzdan partner i pruža svu potrebnu podršku Crnoj Gori u sprovođenju reformi koje će omogućiti dostizanje evropskih standarda i društvo pripremiti za članstvo u EU, saopštila je v.d. šefice Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Siv Katrine Leirtroe na sastanku sa glavnom pregovaračicom, Zorkom Kordić.

Leirtroe je ukazala na važnost sprovođenja reformi u svim oblastima od značaja za proces pristupnih pregovora, poručivši da će OEBS nastaviti da pruža ekspertsku podršku u ovim oblastima, kroz sprovođenje konkretnih projekata na polju slobode medija, unapređenja bezbjednosti i rada policije, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, borbe protiv trgovine ljudima i drugih.

Ona je istakla ulogu Crne Gore u unapređenju dobrosusjedskih odnosa u regionu i poručila da će Misija OEBS-a nastaviti da prati dešavanja u Crnoj Gori i pomaže demokratski razvoj institucija i društva u cjelini.

Glavna pregovaračica Zorka Kordić zahvalila je na kontinuiranoj podršci koju OEBS pruža reformskim procesima u Crnoj Gori i izrazila očekivanje za nastavak uspješne saradnje, zasnovane na strateškom partnerstvu, posebno na polju ispunjenja privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24, koja predstavljaju srž pregovaračkog procesa s EU.
„Temeljne i sveobuhvatne reforme, podstaknute procesom evropske integracije, koje vode sveukupnom društvenom razvoju Crne Gore, strateško su opredjeljenje ove Vlade“, poručila je Kordić.

U tom kontekstu je ukazala na prioritet koji Vlada daje reformama u oblasti vladavine prava i slobode medija te konsolidaciji opipljivih rezultata u ključnim oblastima kao što je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Kordić je istakla da preporuke OEBS-a predstavljaju svojevrsne smjernice za dalje unapređenje stanja, posebno u dijelu ispunjavanja političkih kriterijuma za članstvo u EU. U tom kontekstu je podsjetila da je Skupština Crne Gore donijela Odluku o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, kao privremenog radnog tijela, sa ciljem sveobuhvatne reforme izbornog zakonodavstva i uspostavljanja punog povjerenja javnosti u izborni proces.

Sagovornice su razmijenile mišljenje u vezi sa prioritetnim oblastima u kojima je potrebna ekspertska podrška OEBS-a, kao i mogućnostima realizacije projekata od obostranog značaja.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta