Da bi podigla svijest građana o koristima koje žene mogu donijeti u svim sektorima policije, Misija OEBS-a u Crnoj Gori, zajedno sa crnogorskom Upravom policije i Policijskom akademijom, pokreće kampanju javnog informisanja pod nazivom „Mi smo snaga tima – Za više žena u policiji“. Kampanja počinje 10. aprila i trajaće do 10. maja.

Za kampanju je pripremljeno šest video spotova u trajanju od 30 sekundi koji promovišu žene kao policajke i pokazuju kako policijska karijera može biti privlačna poslovna prilika za žene. Pored toga, izrađena je brošura i poster sa praktičnim informacijama o policiji, kao i mogućnostima obrazovanja i zapošljavanja policajaca/ki.

Ovi video spotovi i materijali oslanjaju se na profesionalna i lična iskustva policajki u kriminalističkoj, specijalnoj i graničnoj jedinici, kao i u sektorima javnog reda i mira, saobraćajne jedinice i Policijske akademije. Video spotovi ističu važnost zapošljavanja više žena u policiji, uključujući žene u policijskim timovima i policiji uopšte.

Istraživanja su pokazala da veća raznolikost, uključujući i žene, u policijskim jedinicama poboljšava profesionalizam i usluge koje policija pruža javnosti. Istraživanja, takođe, ukazuju na to da povećanje broja žena u policiji pomaže u izgradnji povjerenja javnosti, poboljšava reakcije policajaca na razne situacije, kao što su zadaci povezani sa polom, rodno-zasnovano nasilje, seksualni prestupi i slučajevi koji uključuju djecu. Takođe je utvrđeno da je veća vjerovatnoća da će policajke rješavati osjetljive i nestabilne situacije bez upotrebe fizičke sile, izbjegavajući tjelesne povrede.

Šest video spotova proizvedenih za ovu kampanju dostupno je ovdje:

Policijska akademija – https://youtu.be/dJKO-UxRWw0,

Kriminalistička policija – https://youtu.be/7oZ60OL5n-M,

Granična policija – https://youtu.be/hyCh8nlOAJ8,

Specijalna jedinica policije – https://youtu.be/uwM8XnTM31E,

Jedinica policije za javni red i mir – https://youtu.be/wdIZcKaD028,

Saobraćajna policija – https://youtu.be/WoF06PPLJvg

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Rade Vojvodić, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Dokumenta