Foto: Gradski.me

Foto: PES

Krivičnom prijavom, koja je Specijalnom državnom tužilaštvu predata protiv Gorana Jankovića, bivšeg komandira Službe zaštite i spašavanja, ukazano je na postojanje osnova sumnje na brojne zloupotrebe kojima je narušen ugled, ali i oštećen budžet Glavnog grada, saopšteno je iz odborničkog kluba PES  u Skupštini Podgorice.

„Prikupljene informacije ukazuju na to da je Ivan Vuković, bivši gradonačelnik Podgorice, ohrabrivao pripadnike Službe zaštite i spašavanja da otputuju u Tursku, svjesno navodeći na zaobilaženje ustaljene međunarodne prakse kao i nacionalnih procedura. Na ovom zadatku od 18 pripadnika tima, samo tri su prošla obuku na temu traganja i spašavanja iz zemljotresa, dok je pet pripadnika tima zaposleno četiri dana prije putovanja. Ipak, iako je Vuković ohrabrivao pripradnike Službe da prekrše procedure i uprkos nedostatku iskustva otputuju u Tursku, bivši gradonačelnik nije odobrio isplatu varijabilnog dijela zarade, zbog čega je poništeno 18 rješenja tadašnjeg komandira Jankovića“, tvrde u PES.

Osim toga, kako dodaju, Janković je Rješenjem o zasnivanju radnog odnose zaposlio 27 lica van citirane odluke, od čega je za tri lica donio rješenja o zasnivanju radnog odnose bez javnog oglašavanja.

„O načinu na koji su obučavani pripadnici Službe najbolje govori i činjenica da je Janković administrativnog radnika uputio na kurs za ronjenje, onemogućavajući time osposobljavanje jednom od pripadnika operativnog tima. Iako je značajan dio dokumentacije uništen u pokušaju prikrivanja dijela činjenica, krivičnom prijavom obuhvaćene su brojne zloupotrebe koje je Janković vršio u produženom trajanju, a odnose se na kršenje zakona i drugih pravnih akata uz donošenje više desetina odluka o određivanju rada dužeg od punog radnog vremena i isplata varijabilnog dijela zarade mimo zakona“, navode u saopštenju.

Prema njihovim riječima, navedene odluke o prekovremenom radu su donošene „svakomjesečno, sa kršenjem dozvoljenih sati prekovremenog rada, za redovne aktivnosti, bez obzira na godišnje doba, čak i administrativnim radnicima, za poslove koji nijesu bili iznenadni i vanredni, i koji su se mogli obavljati u okviru redovnog rada, zbog čega je dobio i upozorenje tadašnje rukovoditeljke Službe za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika, Ivone Međedović“.

„Za vrijeme dok je bio komandir Službe, Janković je donio brojna rješenja o zapošljavanju van citiranih odluka o izboru kandidata, te zasnivao radni odnos sa licima koji ne ispunjavaju uslove, uprkos tome što mu je na nepravilnosti više puta ukazivano od strane lica koja su učestvovala u procesu provjere kandidata. Da se bivša vlast odnosila prema resursima građana Podgorice kao prema svojoj ličnoj imovini, govori i činjenica da je za vrijeme dok je Janković bio komandir Službe došlo do rashodovanja vrijedne opreme, zbog čega je smanjena operativnost i efikanost službe, ali i do kršenja propisanih kvota potrošnje goriva na navalnim i putničkim automobilima. Da su se materijalna i finansijska sredstva koristila za pribavljanje koristi isključivo Jankoviću govore i nalozi koje je izdavao zaposlenima, a koji se odnose na izvođenje zanatskih radova na izradi (drvenog) namještaja za sopstvene potrebe i to u prostorijama Službe zaštite – Servisu za servisiranje i održavanje PP aparata“, dodaju u saopštenju.

Osim toga, prema njihovim riječima, Janković je u većini slučajeva, suprotno odredbama članova Zakona o radu, odlučivao o svojim pravima i obavezama, vršio prekoračenje naloga i tokom izbornog dana postupio shodno zahtjevu upućenom sa privatnog maila nepoznatog lica, te pripadnike Službe zaštite i spašavanja raspoređivao na više lokacija u gradu. 

„Takođe, nekadašnji komandir Službe, sprovodio je i komercijalne aktivnosti koje se tiču isporuke vode, a bez postojanja izvještaja o njihovoj namjeni. Tako je za period od tri godine, Služba u okviru komercijalnih aktivnosti, izvršila preko 300 usluga prevoza vode o čemu ne postoji nikakva finansijska ili druga dokumentacija. Za vrijeme Jankovićevog mandata, izostao je i jedan od godišnjih, zvaničnih izvještaja o radu Službe zaštite i spašavanja, što je dalje prouzrokovalo usvajanja izvještaja o sistemu zaštite i spašavanja Vlade Crne Gore koji je prvi put usvojen bez podataka koji se odnose na Glavni grad“, zaključuju u saopštenju.

PRATITE NAS

                        Lokalni javni emiter Radio televizija Podgorica d.o.o. | Adresa: 19. decembra br. 13, 81000 Podgorica | Mail: office@gradski.me | PIB: 03328139                             Odgovorno lice: Vladimir Otašević, v.d. izvršnog direktora
REDAKCIJA PORTALA: portal@gradski.me | Urednik portala: Dejan Bogojević | REDAKCIJA RADIJA: radio@gradski.me
MARKETING: marketingtim@gradski.me

Slobodan pristup informacijama

Dokumenta